skoolvakansies 18h00 en langnaweke 17h30

Katkisasie:
Gr 1-7: direk na die oggend erediens
Woensdae:
Gr8-10: 17h45 en Gr11: 18h45

(DINAMIES KERK IN DIE WêRELD)

Om die Here te verheerlik en te aanbid.

Om mekaar lief te hê en te ondersteun.

Om aan die gemeenskap hulp en hoop te bring

Tuisblad

Jeug

Kerkraad

Diensgroepe

Jaarprogram

Kontakte

Midweek : 6 November 2019

" GROOT GEWORD MET DIE GENADEBROOD VAN DIE WOORD" JOHANNES 6:35

GKSA Dagstukkie boek

GEMEENTEDAGBOEK

16 Februarie : Oordenking: Twee Riviere om 09h00 dr. Pieter
: Oordenking: Zambezi Aftree Oord om 18h00 dr. Pieter
17 Februarie : UK Sonitus om 08h00 dr. Pieter
: Ontmoeting met Hennie Dekker van Bybelgenootskap om 13h00 dr. Pieter
18 Februarie : Geref. Vriendekring om 10h00 dr. Pieter en lede
: OUDERLINGE VERGADERING om 19h00
19 Februarie : Katkisasie: 18h00-20h00 dr. Pieter
20 Februarie : Huisbesoek vanaf 17h00 dr. Pieter

****************************************

*****************************************

KENNISGEWINGS

Afloslys hulpkategete 2020

Flitsbordskyfies

BEGINSELS VIR DANKOFFERGAWES

Bedieningsdiensgroep

Dokument vir graf- en troosdienste

*****************************************

RAPPORT AAN KERKE JUNIE 2019

HANDELINGE VAN DIE 2018 GKSA SINODE

WOORDBEDIENING

Voorbereiding : 16 Februarie 2020

Nagmaal: 23 Februarie 2020

Poortpos 16 Februarie2020

***********************************

BYBELSTUDIE

4 Maart 2020

09h00 in die Kerksaal

TEMA: GEBED 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

*********************************

VORIGE BYBELSTUDIE TEMAS

GELOOF: 1, 2, 3

HEIDELBERGSE KATEGISMUS:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

DOOD EN LEWE NA DIE DOOD: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

***********************************

 

 

 

VISIE EN MISSIE

***********************************

UITREIK AKSIES

*VVC

*EVANGELISERING

Mosambiek kerk voltooi

Mosambiek Blog

Mosambiek: 2018: vertrek 24 Junie 2018

*NAMIBIESE BEDIENINGSFONDS

Beplanning vir 2019

Terugvoer van die jagters

*WORD RIDERS 2019

2019 Dr Pieter se terugvoer

Word Riders blog

****************************

**DOPPIE PROJEK GAAN VOORT**

 

 

© montanapoort 2020 navrae : elize by mpoortweb@gmail.com tel 083 741 0980
15 Februarie 2020