montanapoort

Ons woon tydens skoolvakansies en langnaweke, as gaste van Pta-Magalieskruin, hulle aanderedienste om 17h45 by.

Katkisasie:
Gr 1-7: direk na die oggend erediens
Woensdae:
Gr8-10: 17h45 en Gr11: 18h45

Montanapoort

Die Woord van God

Gebed en Liefde!

Tuisblad

Jeug

Kerkraad

Diensgroepe

Jaarprogram

Kontakte

Midweek : 18 April 2018

“Dien die Here met blydskap, gaan na Hom toe met ’n uitroep van vreugde . . . .” (Ps. 100:2 DV)

GKSA Dagstukkie boek

GEMEENTEDAGBOEK

23 April : Diakonie Dagbestuur 19h00
26 April : DIAKONIE 19H00

Midweek wegbreek artikel

KENNISGEWINGS

Afloslys hulpkategete

KENNISGEWING: 30 Jul 2017 Administratiewe diensgroep

KENNISGEWING: 30 Jul 2017 Bedienings-diensgroep

Dokument vir graf- en troosdienste

 

 

WOORDBEDIENING

Poortpos 22 April 2018

BYBELSTUDIE

2 Mei 2018 9h00

IN DIE KERKSAAL

TEMA :GELOOF

STUDIESTUK: 1, 2, 3

Dr Pieter se besoek aan Lutherstad

 

HANDELINGE VAN DIE 2018 GKSA SINODE

RAPPORT AAN KERKE NOVEMBER 2017

 

VISIE EN MISSIE

Uitreik na:

Evangelisering: Mosambiek

lees meer

 

Namibiese Bedieningsfonds

 

WORD RIDERS UITREIK: 12 - 20 April 2018

Bid met erns vir die volgende:

Opregte dank vir 8ste Word Riders uitreik en dat ons deel mag wees van die geleentheid. Bid vir positiewe dienskneg gesindheid vir elke Word Rider op toer. Vir finansiële seën vir elke Word Rider wat die toer op eie koste aanpak. Bonatuurlike wysheid met finale reëlings en beplanning van toer. Gunstige ontvangs by skole en ontvanklike harte by al die kinders. Veilige reiskilometers en genotvolle kilometers op ons ysterperde.

lees meer

Word Riders blog

VORIGE BYBELSTUDIE TEMAS

Heidelbergse Kategismus

STUDIESTUK : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Dood en die lewe na die dood.

STUDIESTUKKE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Kersfees en Goeie Vrydag in gedrang?

Deur Ds Cassie Aucamp : 7 April 2015

GKSA voorlegging Openbare Vakansiedae

Hoekom HUISBESOEK?

Liedboek met liedere soos goedgekeur deur die 2012 sinode

Na aanleiding van die Jeugdiens 29 Mei die
volgende om te onthou

Bybelgenootskap verklaring aangaande Nuwe Afrikaanse Bybel vertaling.

TOIBO: Jaarverslag 2017

 

 

© montanapoort 2018 navrae aan: elize by mpoortweb@gmail.com tel 083 741 0980
21 April 2018