Covid-19

IN HIERDIE TYD VAN AFSONDERING SAL KOMMUNIKASIE HIER GEPLAAS WORD.

OM OOP TE MAAK KLIK OP WOORDE WAT ONDERSTREEP IS.

Oordenking 31 Mei 2020

Poortpos en meer 27 Mei 2020

Oordenking 24 Mei 2020

Poortpos en meer 20 Mei 2020

Oordenking 17 Mei 2020

Poortpos en meer 13 Mei 2020

Oordenking 10 Mei 2020

Poortpos en meer 06 Mei 2020

Oordenking 3 Mei 2020

Poortpos en meer 29 April 2020

Oordenking 26 April 2020

Poortpos en meer 22 April 2020

Oordenking 19 April 2020

Poortpos en meer 15 April 2020

Goeie Vrydag oordenking

Poortpos en meer 8 April 2020

Poortpos en meer 3 April 2020

Poortpos en meer 1 April 2020

Poortpos en meer 27 Maart 2020

Gemeentebrief 25 Maart 2020

Gemeentebrief 18 Maart 2020

LUISTER NA PREKE HIER

Geen Eredienste

Of

Katkisasie

(DINAMIES KERK IN DIE WêRELD)

Om die Here te verheerlik en te aanbid.

Om mekaar lief te hê en te ondersteun.

Om aan die gemeenskap hulp en hoop te bring

 

Kontak

Jaarprogram

Kerkraad

Jeug

 

VISIE EN MISSIE

" GROOT GEWORD MET DIE GENADEBROOD VAN DIE WOORD" JOHANNES 6:35

Diensgroepe

GEMEENTEDAGBOEK


****************************************

*****************************************

KENNISGEWINGS

Afloslys hulpkategete 2020

Flitsbordskyfies

BEGINSELS VIR DANKOFFERGAWES

Bedieningsdiensgroep

Dokument vir graf- en troosdienste

*****************************************

GKSA Dagstukkie boek

RAPPORT AAN KERKE JUNIE 2019

HANDELINGE VAN DIE 2018 GKSA SINODE

LUISTER NA PREKE HIER

Poortpos 15 Maart 2020

***********************************

BYBELSTUDIE

Maart 2020

09h00 in die Kerksaal

TEMA: GEBED 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

*********************************

VORIGE BYBELSTUDIE TEMAS

GELOOF: 1, 2, 3

HEIDELBERGSE KATEGISMUS:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

DOOD EN LEWE NA DIE DOOD: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

***********************************

 

 

 

DIENSGROEPNUUS

*JEUG VAN GISTER

*GEREFORMEERDE VRIENDEKRING

*VVC

*EVANGELISERINGSDIENSGROEP

*NAMIBIESE BEDIENINGSFONDS

*WORD RIDERS 2019

2019 Dr Pieter se terugvoer

Word Riders blog

****************************

**DOPPIE PROJEK GAAN VOORT**

 

 

© montanapoort 2020 navrae : elize by mpoortweb@gmail.com tel 083 741 0980
15 April 2020