Covid-19

IN HIERDIE TYD VAN AFSONDERING SAL KOMMUNIKASIE HIER GEPLAAS WORD.

OM OOP TE MAAK KLIK OP WOORDE WAT ONDERSTREEP IS.

Oordenking 3 Augustus 2020

Poortpos en meer 29 Julie 2020

Oordenking 26 Julie 2020

Poortpos en meer 22 Julie 2020

Oordenking 19 Julie 2020

Poortpos en meer 15 Julie 2020

Oordenking 12 Julie 2020

Poortpos en meer 8 Julie 2020

Oordenking 5 Julie 2020

Poortpos en meer 1 Julie 2020

Oordenking 28 Junie 2020

Poortpos en meer 24 Junie 2020

 

Alle vorige Oordenkings en Poortposse is nou op die Woordbedieningsblad te vind!

LUISTER NA PREKE HIER

Geen Eredienste

Of

Katkisasie

(DINAMIES KERK IN DIE WêRELD)

Om die Here te verheerlik en te aanbid.

Om mekaar lief te hê en te ondersteun.

Om aan die gemeenskap hulp en hoop te bring

 

Kontak

Jaarprogram

Kerkraad

Jeug

 

VISIE EN MISSIE

" GROOT GEWORD MET DIE GENADEBROOD VAN DIE WOORD" JOHANNES 6:35

Diensgroepe

GEMEENTEDAGBOEK


****************************************

*****************************************

KENNISGEWINGS

Afloslys hulpkategete 2020

Flitsbordskyfies

BEGINSELS VIR DANKOFFERGAWES

Bedieningsdiensgroep

Dokument vir graf- en troosdienste

*****************************************

GKSA Dagstukkie boek

RAPPORT AAN KERKE JUNIE 2019

HANDELINGE VAN DIE 2018 GKSA SINODE

LUISTER NA PREKE HIER

Poortpos 15 Maart 2020

***********************************

BYBELSTUDIE

Maart 2020

09h00 in die Kerksaal

TEMA: GEBED 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

*********************************

VORIGE BYBELSTUDIE TEMAS

GELOOF: 1, 2, 3

HEIDELBERGSE KATEGISMUS:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

DOOD EN LEWE NA DIE DOOD: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

***********************************

 

 

 

DIENSGROEPNUUS

*JEUG VAN GISTER

*GEREFORMEERDE VRIENDEKRING

*VVC

*EVANGELISERINGSDIENSGROEP

*NAMIBIESE BEDIENINGSFONDS

*WORD RIDERS 2019

2019 Dr Pieter se terugvoer

Word Riders blog

****************************

**DOPPIE PROJEK GAAN VOORT**

 

 

© montanapoort 2020 navrae : elize by mpoortweb@gmail.com tel 083 741 0980
2 Augustus 2020