montanapoort

Eredienste : 10h00 en 19h00

Ons woon tydens skoolvakansies en langnaweke, as gaste van Pta-Magalieskruin, hulle aanderedienste om 17h45 by.

Katkisasie:
Gr 1-7: direk na die oggend erediens
Woensdae:
Gr8-10: 17h45 en Gr11: 18h45

Montanapoort

Die Woord van God

Gebed en Liefde!

Tuisblad

Jeug

Kerkraad

Diensgroepe

Jaarprogram

Kontakte

Midweek : 22 November 2017

“Dien die Here met blydskap, gaan na Hom toe met ’n uitroep van vreugde . . . .” (Ps. 100:2 DV)

GKSA Dagstukkies

GEMEENTEDAGBOEK

 

Midweek wegbreek artikel

KENNISGEWINGS

KENNISGEWING: 30 Jul 2017 Administratiewe diensgroep

KENNISGEWING: 30 Jul 2017 Bedienings-diensgroep

Kuratore rapport Junie 2017

Dokument vir graf- en troosdienste

Afloslys hulpkategete

 

WOORDBEDIENING

Poortpos 3 Desember 2017

Volgende Poortpos: 21 Januarie 2018


EREDIENSREËLINGS TYDENS VAKANSIETYD: JAN 2018
LET ASB OP DIE VOLGENDE:

7 en 14 Januarie 2018:
Gesamentlike aanderediens met GK Magalieskruin om 17h45
Geen aanderediens van ons eie gedurende die vakansietyd nie.

BYBELSTUDIE

Weer in 2018

IN DIE KERKSAAL

TEMA :GELOOF

STUDIESTUK: 1

 

VISIE EN MISSIE

Uitreik na:

Evangelisering: Mosambiek

Ons dank die Here dat Raymond, Theunis en Fiona veilig terug is uit Mosambiek!
Ons wil die woorde van Paulus uit 1Kor.3:5-7 vanoggend onderstreep:
“Wat is Apollos dan? Wat is Paulus? Hulle is maar net dienaars deur wie julle tot geloof gekom het, en
elkeen doen die werk soos die Here dit vir hom gegee het.
Ek het geplant, Apollos het natgegooi, maar dit is God wat laat groei het. Dit gaan dus nie om die een wat
plant of die een wat natgooi nie, maar om God wat laat groei.”

Namibiese Bedieningsfonds

Die 10 jagters is veilig terug. Oor duisende kilometers het die Here ons bewaar. Kalkrand se wêreld, in die
suide van Namibië. Op die plaas Zamnarib . . . . 10 000 hektaar. Die veld en die vars lug en donkiestook
vir ‘n warm stort! Genoeg kon skiet . . . . tot voordeel van die Namibiese Bedieningsfonds.

WORD RIDERS UITREIK:
DV 25 Maart – 1 April 2017
47 Motorfietse
meer as 70 mense wat aan die uitreik deelgeneem het. 80 skole besoek
1500 volledige Bybels aan gr. 7 leerders uittgedeel
1600 kilometer gery

Uit die pen van dr Pieter

Word Riders blog

VORIGE BYBELSTUDIE TEMAS

Heidelbergse Kategismus

STUDIESTUK : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Dood en die lewe na die dood.

STUDIESTUKKE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Kersfees en Goeie Vrydag in gedrang?

Deur Ds Cassie Aucamp : 7 April 2015

GKSA voorlegging Openbare Vakansiedae

Hoekom HUISBESOEK?

Liedboek met liedere soos goedgekeur deur die 2012 sinode

Na aanleiding van die Jeugdiens 29 Mei die
volgende om te onthou

Bybelgenootskap verklaring aangaande Nuwe Afrikaanse Bybel vertaling.

TRANSORANJE INSTITUUT VIR BUITENGEWONE ONDERWYS (TOIBO):

Toibo nuusbrief: Afrikaans / Engels

© montanapoort 2017 navrae aan: elize by mpoortweb@gmail.com tel 083 741 0980
7 Januarie 2018