montanapoort

Ons woon tydens skoolvakansies en langnaweke, as gaste van Pta-Magalieskruin, hulle aanderedienste om 17h45 by.

Katkisasie:
Gr 1-7: direk na die oggend erediens
Woensdae:
Gr8-10: 17h45 en Gr11: 18h45

Montanapoort

Die Woord van God

Gebed en Liefde!

Tuisblad

Jeug

Kerkraad

Diensgroepe

Jaarprogram

Kontakte

Midweek : 13 Junie 2018

“Dien die Here met blydskap, gaan na Hom toe met ’n uitroep van vreugde . . . .” (Ps. 100:2 DV)

GKSA Dagstukkie boek

GEMEENTEDAGBOEK

18/19 Junie : Kuratore Vergadering TSP dr. Pieter
18 Junie : Diakonie Dagbestuur om 19h00
21 Junie : TOIBO Dagbestuur om 09h00 dr. Pieter
22 Junie : SKOLE SLUIT!! Geniet die vakansie.

******************************************

Gerefomeerde Vriendeking Midweek September 2018

DOPPIE PROJEK

*****************************************

KENNISGEWINGS

Afloslys hulpkategete

KENNISGEWING: 30 Jul 2017 Bedieningsdiensgroep

Dokument vir graf- en troosdienste

*****************************************

VORIGE BYBELSTUDIE TEMAS

GELOOF: 1, 2, 3

HEIDELBERGSE KATEGISMUS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

DOOD EN LEWE NA DIE DOOD: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

WOORDBEDIENING

Poortpos 17 Junie 2018

***********************************

BYBELSTUDIE

18 Julie 2018 09h00 in die Kerksaal

TEMA: GEBED 1

*********************************

Dr Pieter se besoek aan Lutherstad

*********************************

HANDELINGE VAN DIE 2018 GKSA SINODE

RAPPORT AAN KERKE NOVEMBER 2017

**********************************

Kersfees en Goeie Vrydag in gedrang?

GKSA voorlegging Openbare Vakansiedae

Hoekom HUISBESOEK?

Liedboek met liedere soos goedgekeur

Na aanleiding van die Jeugdiens 29 Mei die
volgende om te onthou

Bybelgenootskap verklaring aangaande Nuwe Afrikaanse Bybel vertaling.

VISIE EN MISSIE

***********************************

UITREIK AKSIES

*EVANGELISERING

Mosambiek: 2018: vertrek 24 Junie 2018

Moslems

Mosambiek 2017 : lees meer

*NAMIBIESE BEDIENINGSFONDS

8 - 17 Junie 2018

*WORD RIDERS

Dr Pieter se terugvoer

Berig in die Saaier

Word Riders blog

****************************

TOIBO: Jaarverslag 2017

© montanapoort 2018 navrae aan: elize by mpoortweb@gmail.com tel 083 741 0980
16 Junie 2018