montanapoort

Ons woon tydens skoolvakansies en langnaweke, as gaste van Pta-Magalieskruin, hulle aanderedienste om 17h45 by.

Katkisasie:
Gr 1-7: direk na die oggend erediens
Woensdae:
Gr8-10: 17h45 en Gr11: 18h45

Montanapoort

Die Woord van God

Gebed en Liefde!

Tuisblad

Jeug

Kerkraad

Diensgroepe

Jaarprogram

Kontakte

Midweek : 15 Augustus 2018

“Dien die Here met blydskap, gaan na Hom toe met ’n uitroep van vreugde . . . .” (Ps. 100:2 DV)

GKSA Dagstukkie boek

GEMEENTEDAGBOEK

19 Augustus : Oordenking Twee Riviere om 09h00 dr. Pieter
: Oordenking Zambezi Aftree Oord om 17h30 dr. Pieter
: Evangeliserings Diensgoep vergadering om 17h30
20 Augustus : Huisbesoek dr. Pieter
21 Augustus : OUDERLINGE VERGADERING om 19h00
23 Augustus : Huisbesoek dr. Pieter


******************************************

Gereformeerde Vriendekring Midweek September 2018

****************************************

DOPPIE PROJEK

*****************************************

KENNISGEWINGS

Afloslys hulpkategete

KENNISGEWING: 30 Jul 2017 Bedieningsdiensgroep

Dokument vir graf- en troosdienste

*****************************************

VORIGE BYBELSTUDIE TEMAS

GELOOF: 1, 2, 3

HEIDELBERGSE KATEGISMUS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

DOOD EN LEWE NA DIE DOOD: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

WOORDBEDIENING

Voorbereiding : 19 Augustus 2018

NAGMAAL : 26 Augustus 2018

Poortpos 19 Augustus 2018

***********************************

BYBELSTUDIE

29Augustus 2018 09h00 in die Kerksaal

TEMA: GEBED 1, 2, 3

*********************************

Dr Pieter se besoek aan Lutherstad

*********************************

HANDELINGE VAN DIE 2018 GKSA SINODE

RAPPORT AAN KERKE NOVEMBER 2017

**********************************

Kersfees en Goeie Vrydag in gedrang?

GKSA voorlegging Openbare Vakansiedae

Hoekom HUISBESOEK?

Liedboek met liedere soos goedgekeur

Na aanleiding van die Jeugdiens 29 Mei die
volgende om te onthou

Bybelgenootskap verklaring aangaande Nuwe Afrikaanse Bybel vertaling.

VISIE EN MISSIE

***********************************

UITREIK AKSIES

*EVANGELISERING

Die span is veilig terug.

Mosambiek: 2018: vertrek 24 Junie 2018

Mosambiek Blog

Moslems

Mosambiek 2017 : lees meer

*NAMIBIESE BEDIENINGSFONDS

Terugvoer van die jagters

*WORD RIDERS

Dr Pieter se terugvoer

Berig in die Saaier

Word Riders blog

****************************

TOIBO: Jaarverslag 2017

© montanapoort 2018 navrae aan: elize by mpoortweb@gmail.com tel 083 741 0980
18 Augustus 2018