Vlak 1 : Hervatting van eredienste vanaf 4 Oktober 2020

Lees Kennisgewing vanaf die kerkraad

OM OOP TE MAAK KLIK OP WOORDE WAT ONDERSTREEP IS.

Oordenking 25 Oktober 2020

Poortpos en meer 21 Oktober 2020

Oordenking 18 Oktober 2020

Poortpos en meer 14 Oktober 2020

Oordenking 11 Oktober 2020

Poortpos en meer 7 Oktober 2020

Oordenking 4 Oktober 2020

Poortpos en meer 30 September 2020

Alle vorige Oordenkings en Poortposse is nou op die Woordbedieningsblad te vind!

 

(DINAMIES KERK IN DIE WêRELD)

Om die Here te verheerlik en te aanbid.

Om mekaar lief te hê en te ondersteun.

Om aan die gemeenskap hulp en hoop te bring

 

Kontak

Jaarprogram

Kerkraad

Jeug

 

VISIE EN MISSIE

" GROOT GEWORD MET DIE GENADEBROOD VAN DIE WOORD" JOHANNES 6:35

Diensgroepe

GEMEENTEDAGBOEK


****************************************

*****************************************

KENNISGEWINGS

Afloslys hulpkategete 2020

Flitsbordskyfies

BEGINSELS VIR DANKOFFERGAWES

Bedieningsdiensgroep

Dokument vir graf- en troosdienste

*****************************************

GKSA Dagstukkie boek

RAPPORT AAN KERKE JUNIE 2019

HANDELINGE VAN DIE 2018 GKSA SINODE

LUISTER NA PREKE HIER

Poortpos 15 Maart 2020

***********************************

BYBELSTUDIE

Maart 2020

09h00 in die Kerksaal

TEMA: GEBED 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

*********************************

VORIGE BYBELSTUDIE TEMAS

GELOOF: 1, 2, 3

HEIDELBERGSE KATEGISMUS:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

DOOD EN LEWE NA DIE DOOD: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

***********************************

 

 

 

DIENSGROEPNUUS

*JEUG VAN GISTER

*GEREFORMEERDE VRIENDEKRING

*VVC

*EVANGELISERINGSDIENSGROEP

*NAMIBIESE BEDIENINGSFONDS

*WORD RIDERS 2019

2019 Dr Pieter se terugvoer

Word Riders blog

****************************

 

 

 

© montanapoort 2020 navrae : elize by mpoortweb@gmail.com tel 083 741 0980
4 Oktober 2020