Covid-19

IN HIERDIE TYD VAN AFSONDERING SAL KOMMUNIKASIE HIER GEPLAAS WORD.

OM OOP TE MAAK KLIK OP WOORDE WAT ONDERSTREEP IS.

Poortpos en meer 27 Maart 2020

Gemeentebrief 25 Maart 2020

Gemeentebrief 18 Maart 2020

LUISTER NA PREKE HIER

Geen Eredienste

Of

Katkisasie

(DINAMIES KERK IN DIE WêRELD)

Om die Here te verheerlik en te aanbid.

Om mekaar lief te hê en te ondersteun.

Om aan die gemeenskap hulp en hoop te bring

Tuisblad

Jeug

Kerkraad

Diensgroepe

Jaarprogram

Kontakte

 

" GROOT GEWORD MET DIE GENADEBROOD VAN DIE WOORD" JOHANNES 6:35

GKSA Dagstukkie boek

GEMEENTEDAGBOEK


****************************************

*****************************************

KENNISGEWINGS

Afloslys hulpkategete 2020

Flitsbordskyfies

BEGINSELS VIR DANKOFFERGAWES

Bedieningsdiensgroep

Dokument vir graf- en troosdienste

*****************************************

RAPPORT AAN KERKE JUNIE 2019

HANDELINGE VAN DIE 2018 GKSA SINODE

LUISTER NA PREKE HIER

Poortpos 15 Maart 2020

***********************************

BYBELSTUDIE

Maart 2020

09h00 in die Kerksaal

TEMA: GEBED 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

*********************************

VORIGE BYBELSTUDIE TEMAS

GELOOF: 1, 2, 3

HEIDELBERGSE KATEGISMUS:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

DOOD EN LEWE NA DIE DOOD: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

***********************************

 

 

 

VISIE EN MISSIE

***********************************

UITREIK AKSIES

*VVC

*EVANGELISERING

Mosambiek kerk voltooi

Mosambiek Blog

Mosambiek: 2018: vertrek 24 Junie 2018

*NAMIBIESE BEDIENINGSFONDS

Beplanning vir 2019

Terugvoer van die jagters

*WORD RIDERS 2019

2019 Dr Pieter se terugvoer

Word Riders blog

****************************

**DOPPIE PROJEK GAAN VOORT**

 

 

© montanapoort 2020 navrae : elize by mpoortweb@gmail.com tel 083 741 0980
28 Maart 2020