montanapoort

Ons woon tydens skoolvakansies en langnaweke, as gaste van Pta-Magalieskruin, hulle aanderedienste om 19h00 by.

Katkisasie:
Gr 1-7: direk na die oggend erediens
Woensdae:
Gr8-10: 17h45 en Gr11: 18h45

Montanapoort

As huisgesin van God is ons bly oor Hom.
Volg ons Hom.
Gee ons vir mekaar om.
Bring ons hulp en hoop vir ons wêreld

Tuisblad

Jeug

Kerkraad

Diensgroepe

Jaarprogram

Kontakte

Midweek : 13 Maart 2019

“Dien die Here met blydskap, gaan na Hom toe met ’n uitroep van vreugde . . . .” (Ps. 100:2 DV)

GKSA Dagstukkie boek

GEMEENTEDAGBOEK

15 April : Katkisasie Diensgroep vergader om 18h00
16 April : Admin Diensgroep (Gesamentlik) om 19h00
17 April : Katkisasie Gr. 8-11
18 April : NAGMAAL om 18h00

****************************************

Jeug van Gister Byeenkoms

**DOPPIE PROJEK GAAN VOORT**

*****************************************

KENNISGEWINGS

Afloslys hulpkategete 2019

Bedieningsdiensgroep

Dokument vir graf- en troosdienste

*****************************************

VORIGE BYBELSTUDIE TEMAS

GELOOF: 1, 2, 3

HEIDELBERGSE KATEGISMUS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

DOOD EN LEWE NA DIE DOOD: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

WOORDBEDIENING

Poortpos 14 April 2019

BEGINSELS VIR DANKOFFERGAWES

***********************************

BYBELSTUDIE

17 April 2019

09h00 in die Kerksaal

TEMA: GEBED 1, 2, 3, 4, 5

*********************************

Dr Pieter se besoek aan Lutherstad

*********************************

HANDELINGE VAN DIE 2018 GKSA SINODE

RAPPORT AAN KERKE NOVEMBER 2018

**********************************

Kersfees en Goeie Vrydag in gedrang?

GKSA voorlegging Openbare Vakansiedae

Hoekom HUISBESOEK?

Liedboek met liedere soos goedgekeur

Na aanleiding van die Jeugdiens 29 Mei die
volgende om te onthou

Bybelgenootskap verklaring aangaande Nuwe Afrikaanse Bybel vertaling.

VISIE EN MISSIE

***********************************

UITREIK AKSIES

*VVC

*EVANGELISERING

Ds Rajesh Kumar se bediening in Indië

Mosambiek kerk voltooi

Cyferskuil

Mosambiek Blog

Mosambiek: 2018: vertrek 24 Junie 2018

Moslems

Mosambiek 2017 : lees meer

*NAMIBIESE BEDIENINGSFONDS

Beplanning vir 2019

Terugvoer van die jagters

*WORD RIDERS 2019

2018 Dr Pieter se terugvoer

2018 Berig in die Saaier

Word Riders blog

****************************

TOIBO: Jaarverslag 2017

© montanapoort 2019 navrae : elize by mpoortweb@gmail.com tel 083 741 0980
13 April 2019