montanapoort

Ons woon tydens skoolvakansies en langnaweke, as gaste van Pta-Magalieskruin, hulle aanderedienste om 17h45 by.

Katkisasie:
Gr 1-7: direk na die oggend erediens
Woensdae:
Gr8-10: 17h45 en Gr11: 18h45

Montanapoort

Die Woord van God

Gebed en Liefde!

Tuisblad

Jeug

Kerkraad

Diensgroepe

Jaarprogram

Kontakte

Midweek : 21 Februarie 2018

“Dien die Here met blydskap, gaan na Hom toe met ’n uitroep van vreugde . . . .” (Ps. 100:2 DV)

GKSA Dagstukkie boek

GEMEENTEDAGBOEK

26 Februarie : Diakonie Dagbestuur 19h00
: SBL Sonitus 18h00 dr. Pieter
27 Februarie : Huisbesoek dr. Pieter
1 Maart : Huisbesoek dr. Pieter
2 Maart : MANNEMOMENT 06h00
KERKKANTOOR EN

Midweek wegbreek artikel

KENNISGEWINGS

Afloslys hulpkategete

KENNISGEWING: 30 Jul 2017 Administratiewe diensgroep

KENNISGEWING: 30 Jul 2017 Bedienings-diensgroep

Kuratore rapport Junie 2017

Dokument vir graf- en troosdienste

 

 

WOORDBEDIENING

Nagmaalsdiens : 25 Februarie 2018

Poortpos 25 Februarie 2018

BYBELSTUDIE

7 Maart 2018 09h00

IN DIE KERKSAAL

TEMA :GELOOF

STUDIESTUK: 1, 2

 

Dr Pieter se besoek aan Lutherstad

RAPPORT AAN KERKE NOVEMBER 2017

 

VISIE EN MISSIE

Uitreik na:

Evangelisering: Mosambiek

lees meer

 

Namibiese Bedieningsfonds

 

WORD RIDERS UITREIK:
DV 25 Maart – 1 April 2017
47 Motorfietse
meer as 70 mense wat aan die uitreik deelgeneem het. 80 skole besoek
1500 volledige Bybels aan gr. 7 leerders uittgedeel
1600 kilometer gery

Uit die pen van dr Pieter

Word Riders blog

VORIGE BYBELSTUDIE TEMAS

Heidelbergse Kategismus

STUDIESTUK : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Dood en die lewe na die dood.

STUDIESTUKKE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Kersfees en Goeie Vrydag in gedrang?

Deur Ds Cassie Aucamp : 7 April 2015

GKSA voorlegging Openbare Vakansiedae

Hoekom HUISBESOEK?

Liedboek met liedere soos goedgekeur deur die 2012 sinode

Na aanleiding van die Jeugdiens 29 Mei die
volgende om te onthou

Bybelgenootskap verklaring aangaande Nuwe Afrikaanse Bybel vertaling.

TRANSORANJE INSTITUUT VIR BUITENGEWONE ONDERWYS (TOIBO):

Toibo nuusbrief: Afrikaans / Engels

© montanapoort 2017 navrae aan: elize by mpoortweb@gmail.com tel 083 741 0980
24 Februarie 2018