montanapoort

Ons woon tydens skoolvakansies en langnaweke, as gaste van Pta-Magalieskruin, hulle aanderedienste om 17h45 by.

Katkisasie:
Gr 1-7: direk na die oggend erediens
Woensdae:
Gr8-10: 17h45 en Gr11: 18h45

Montanapoort

Die Woord van God

Gebed en Liefde!

Tuisblad

Jeug

Kerkraad

Diensgroepe

Jaarprogram

Kontakte

Midweek : 16 Mei 2018

“Dien die Here met blydskap, gaan na Hom toe met ’n uitroep van vreugde . . . .” (Ps. 100:2 DV)

GKSA Dagstukkie boek

GEMEENTEDAGBOEK

20 Mei : Nagmaal Montana dr. Pieter, oudl. M Untiedt en diak. H Venter
21 Mei : UK Sonitus om 08h00 dr. Pieter
: Huisbesoek dr. Pieter
22 Mei : OUDERLINGE VERGADERING om 19h00
24 Mei : Huisbesoek dr. Pieter
25 Mei : Ledevergadering TOIBO om 09h00 dr. Pieter

***************************************

DOPPIE PROJEK

***************************************

KENNISGEWINGS

Afloslys hulpkategete

KENNISGEWING: 30 Jul 2017 Bedienings-diensgroep

Dokument vir graf- en troosdienste

**************************************

WOORDBEDIENING

Voorbereiding : 20 Mei 2018

NAGMAAL : 27 Mei 2018

*************************************

Poortpos 20 Mei 2018

***********************************

BYBELSTUDIE

30 Mei 2018 9h00

IN DIE KERKSAAL

TEMA : GEBED

STUDIESTUK:

******************************

Dr Pieter se besoek aan Lutherstad

********************************

HANDELINGE VAN DIE 2018 GKSA SINODE

RAPPORT AAN KERKE NOVEMBER 2017

 

VISIE EN MISSIE

Uitreik na:

Evangelisering: Mosambiek

lees meer

****************************

Namibiese Bedieningsfonds

***************************

WORD RIDERS UITREIK: 12 - 20 April 2018

Dr Pieter se terugvoer

Berig in die Saaier

Word Riders blog

VORIGE BYBELSTUDIE TEMAS

GELOOF

STUDIESTUK: 1, 2, 3

Heidelbergse Kategismus

STUDIESTUK : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Dood en die lewe na die dood.

STUDIESTUKKE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Kersfees en Goeie Vrydag in gedrang?

Deur Ds Cassie Aucamp : 7 April 2015

GKSA voorlegging Openbare Vakansiedae

Hoekom HUISBESOEK?

Liedboek met liedere soos goedgekeur deur die 2012 sinode

Na aanleiding van die Jeugdiens 29 Mei die
volgende om te onthou

Bybelgenootskap verklaring aangaande Nuwe Afrikaanse Bybel vertaling.

TOIBO: Jaarverslag 2017

 

 

© montanapoort 2018 navrae aan: elize by mpoortweb@gmail.com tel 083 741 0980
19 Mei 2018