Eredienste vanaf 1 November 2020

10h00

Alle Oordenkings en Poortposse is op die Woordbedieningsblad te vind!

(DINAMIES KERK IN DIE WêRELD)

Om die Here te verheerlik en te aanbid.

Om mekaar lief te hê en te ondersteun.

Om aan die gemeenskap hulp en hoop te bring

 

Kontak

Jaarprogram

Kerkraad

Jeug

 

VISIE EN MISSIE

" GROOT GEWORD MET DIE GENADEBROOD VAN DIE WOORD" JOHANNES 6:35

Diensgroepe

GEMEENTEDAGBOEK


****************************************

*****************************************

KENNISGEWINGS

Afloslys hulpkategete 2020

Flitsbordskyfies

BEGINSELS VIR DANKOFFERGAWES

Bedieningsdiensgroep

Dokument vir graf- en troosdienste

*****************************************

GKSA Dagstukkie boek

RAPPORT AAN KERKE JUNIE 2019

HANDELINGE VAN DIE 2018 GKSA SINODE

LUISTER NA PREKE HIER

Poortpos en meer 25 November 2020

Belydeniskamp 2020

***********************************

BYBELSTUDIE

Maart 2020

09h00 in die Kerksaal

TEMA: GEBED 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

*********************************

VORIGE BYBELSTUDIE TEMAS

GELOOF: 1, 2, 3

HEIDELBERGSE KATEGISMUS:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

DOOD EN LEWE NA DIE DOOD: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

***********************************

 

 

 

DIENSGROEPNUUS

*JEUG VAN GISTER

*GEREFORMEERDE VRIENDEKRING

*VVC

*EVANGELISERINGSDIENSGROEP

*NAMIBIESE BEDIENINGSFONDS

*WORD RIDERS 2020

2020 Dr Pieter se terugvoer

Word Riders blog

****************************

 

 

 

© montanapoort 2020 navrae : elize by mpoortweb@gmail.com tel 083 741 0980
4 Oktober 2020