montanapoort 1999 - 2020

skoolvakansies 18h00 en langnaweke 17h30

Katkisasie:
Gr 1-7: direk na die oggend erediens
Woensdae:
Gr8-10: 17h45 en Gr11: 18h45

Montanapoort

(DINAMIES KERK IN DIE WêRELD)

Om die Here te verheerlik en te aanbid.

Om mekaar lief te hê en te ondersteun.

Om aan die gemeenskap hulp en hoop te bring

Tuisblad

Jeug

Kerkraad

Diensgroepe

Jaarprogram

Kontakte

Midweek : 6 November 2019

" GROOT GEWORD MET DIE GENADEBROOD VAN DIE WOORD" JOHANNES 6:35

GKSA Dagstukkie boek

GEMEENTEDAGBOEK

19 Januarie : Oordenking te Twee Riviere om 09h00 dr. Pieter
20 Januarie : Katkisasie Diensgroep vergader om 18h00 Al die hulpkategete
21 Januarie : Admin Diensgroep (Apart) om 19h00
22 Januarie : Katkisasie
18h00 - Gr. 8-10
19h00 - Gr. 11
23 Januarie : Admin Diensgroep (Gesamentlik) om 19h00

****************************************

*****************************************

KENNISGEWINGS

Flitsbordskyfies

BEGINSELS VIR DANKOFFERGAWES

Afloslys hulpkategete 2019

Bedieningsdiensgroep

Dokument vir graf- en troosdienste

*****************************************

RAPPORT AAN KERKE JUNIE 2019

HANDELINGE VAN DIE 2018 GKSA SINODE

WOORDBEDIENING

Poortpos 19 Januarie 2020

***********************************

BYBELSTUDIE

weer in 2020

09h00 in die Kerksaal

TEMA: GEBED 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

*********************************

VORIGE BYBELSTUDIE TEMAS

GELOOF: 1, 2, 3

HEIDELBERGSE KATEGISMUS:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

DOOD EN LEWE NA DIE DOOD: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

***********************************

 

 

 

VISIE EN MISSIE

***********************************

UITREIK AKSIES

*VVC

*EVANGELISERING

Mosambiek kerk voltooi

Mosambiek Blog

Mosambiek: 2018: vertrek 24 Junie 2018

*NAMIBIESE BEDIENINGSFONDS

Beplanning vir 2019

Terugvoer van die jagters

*WORD RIDERS 2019

2019 Dr Pieter se terugvoer

Word Riders blog

****************************

**DOPPIE PROJEK GAAN VOORT**

 

 

© montanapoort 2020 navrae : elize by mpoortweb@gmail.com tel 083 741 0980
18 Januarie 2020