Oggenderediens 08h00

Geen aanderediens!

NB: Instruksies vir bywoning van eredienste in Poortpos

Nagmaalbediening hervat 18 April 2021 en weekliks daarna volgens wyksindelings. Sien Poortpos

Katkisasie Gr 0-7 hervat 9 Mei 2021

Vorige Poortposse is op die Woordbedieningsblad te vind!

Om as gemeente te groei in diens tot eer van God

Te groei!!

→ na Bo!

→ na binne!

→ na buite!

 

Kontak

Jaarprogram

Kerkraad

Jeug

 

VISIE EN MISSIE

" JULLE IS DIE UITVERKORE VOLK VAN GOD WAT HY BAIE LIEFHET" Kolossense 4:12

Diensgroepe

GEMEENTEDAGBOEK


****************************************

*****************************************

KENNISGEWINGS

Afloslys hulpkategete 2020

Flitsbordskyfies

BEGINSELS VIR DANKOFFERGAWES

Bedieningsdiensgroep

Dokument vir graf- en troosdienste

*****************************************

GKSA Dagstukkie boek

RAPPORT AAN KERKE JUNIE 2019

HANDELINGE VAN DIE 2018 GKSA SINODE

2021 Oordenkings en Poortposse

***********************************

BYBELSTUDIE

Maart 2020

09h00 in die Kerksaal

TEMA: GEBED 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

*********************************

VORIGE BYBELSTUDIE TEMAS

GELOOF: 1, 2, 3

HEIDELBERGSE KATEGISMUS:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

DOOD EN LEWE NA DIE DOOD: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

***********************************

 

 

 

DIENSGROEPNUUS

*JEUG VAN GISTER

*GEREFORMEERDE VRIENDEKRING

*VVC

*EVANGELISERINGSDIENSGROEP

*NAMIBIESE BEDIENINGSFONDS

*****************************

UITREIKE

*WORD RIDERS 2021

2020 Dr Pieter se terugvoer

Word Riders blog

 

 

 

 

 
© montanapoort 2021

Kerkkantoor : 072 980 9287