montanapoort

Ons woon tydens skoolvakansies en langnaweke, as gaste van Pta-Magalieskruin, hulle aanderedienste om 19h00 by.

Katkisasie:
Gr 1-7: direk na die oggend erediens
Woensdae:
Gr8-10: 17h45 en Gr11: 18h45

Montanapoort

As huisgesin van God is ons bly oor Hom.
Volg ons Hom.
Gee ons vir mekaar om.
Bring ons hulp en hoop vir ons wêreld

Tuisblad

Jeug

Kerkraad

Diensgroepe

Jaarprogram

Kontakte

Midweek : 15 Mei 2019

“Dien die Here met blydskap, gaan na Hom toe met ’n uitroep van vreugde . . . .” (Ps. 100:2 DV)

GKSA Dagstukkie boek

GEMEENTEDAGBOEK

19 Mei : Oordenking: Twee Riviere - 09h00 dr. Pieter
: Oordenking: Renaissance - 18h30 dr. Pieter
20 Mei : UK: Sonitus Skool - 08h00 dr. Pieter
: Huisbesoek vanaf 17h00 dr. Pieter
21 Mei : OUDERLINGE VERGADERING - 19h00
23 Mei : Diensgroep 21 Jaar Gemeentefees - 19h00
24 Mei : TOIBO: Ledevergadering - 09h00 dr. Pieter

****************************************

Jeug van Gister Byeenkoms

**DOPPIE PROJEK GAAN VOORT**

*****************************************

KENNISGEWINGS

Flitsbordskyfies

BEGINSELS VIR DANKOFFERGAWES

Afloslys hulpkategete 2019

Bedieningsdiensgroep

Dokument vir graf- en troosdienste

*****************************************

VORIGE BYBELSTUDIE TEMAS

GELOOF: 1, 2, 3

HEIDELBERGSE KATEGISMUS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

DOOD EN LEWE NA DIE DOOD: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

WOORDBEDIENING

Poortpos 19 Mei 2019

19 Mei : Voorbereiding
26 Mei : Nagmaal

30 Mei : Hemelvaartsdiens : 19h00

***********************************

BYBELSTUDIE

29 Mei 2019

09h00 in die Kerksaal

TEMA: GEBED 1, 2, 3, 4, 5, 6

*********************************

HANDELINGE VAN DIE 2018 GKSA SINODE

RAPPORT AAN KERKE NOVEMBER 2018

**********************************

Dr Pieter se besoek aan Lutherstad

Kersfees en Goeie Vrydag in gedrang?

GKSA voorlegging Openbare Vakansiedae

Hoekom HUISBESOEK?

Liedboek met liedere soos goedgekeur

Na aanleiding van die Jeugdiens 29 Mei die
volgende om te onthou

Bybelgenootskap verklaring aangaande Nuwe Afrikaanse Bybel vertaling.

VISIE EN MISSIE

***********************************

UITREIK AKSIES

*VVC

*EVANGELISERING

Mosambiek kerk voltooi

Mosambiek Blog

Mosambiek: 2018: vertrek 24 Junie 2018

*NAMIBIESE BEDIENINGSFONDS

Beplanning vir 2019

Terugvoer van die jagters

*WORD RIDERS 2019

2019 Dr Pieter se terugvoer

Word Riders blog

****************************

TOIBO: Jaarverslag 2017

© montanapoort 2019 navrae : elize by mpoortweb@gmail.com tel 083 741 0980
18 Mei 2019