en ander berigte

Tuisblad
Jeug van Gister Byeenkoms
Dr Pieter se besoek aan Lutherstad

TOIBO: Jaarverslag 2017

Kersfees en Goeie Vrydag in gedrang?
GKSA voorlegging Openbare Vakansiedae
Hoekom HUISBESOEK?
Liedboek met liedere soos goedgekeur

Na aanleiding van die Jeugdiens 29 Mei die
volgende om te onthou

Bybelgenootskap verklaring aangaande Nuwe Afrikaanse Bybel vertaling.

Die Diaken

Kerkorde

Predikant

Nagmaal vir almal?

Visitasie

Streeksinode

Klassis

Kollektes

Kerkbanke

Attestaat

2 Gemeentes