montanapoort

Eredienste : 08h00 en 17h30

Ons woon tydens skoolvakansies en langnaweke, as gaste van Pta-Magalieskruin, hulle aanderedienste om 19h00 by.

Katkisasie:
Gr 1-7: direk na die oggend erediens
Woensdae:
Gr8-10: 17h45 en Gr11: 18h45

Tuisblad

Jeug

Kerkraad

Diensgroepe

Jaarprogram

Kontakte

Midweek : 18 Oktober 2017

“Dien die Here met blydskap, gaan na Hom toe met ’n uitroep van vreugde . . . .” (Ps. 100:2 DV)

GKSA Dagstukkies

GEMEENTEDAGBOEK

22 Okt – 1 Nov : Dr. Pieter is in Wittenberg Duitsland
25 Oktober : Wykshuisbesoek TR1 om 10h00

Gemeente-ete: 19 November 2017

Midweek wegbreek artikel

KENNISGEWINGS

KENNISGEWING: 30 Jul 2017 Administratiewe diensgroep

KENNISGEWING: 30 Jul 2017 Bedienings-diensgroep

Kuratore rapport Junie 2017

Dokument vir graf- en troosdienste

Afloslys hulpkategete

BYBELSTUDIE

8 Nov 2017 om 09h00

IN DIE KERKSAAL

TEMA :GELOOF

STUDIESTUK: 1

WOORDBEDIENING

Poortpos 22 Oktober 2017

Reformasie 1517-2017

Vier basiese vrae van belang, nl.
Hoe word ‘n persoon gered?
Waar lê godsdienstige gesag?
Wat is die Kerk?
Wat is die kern van die Christelike lewe?

Luther wou nie met die Rooms-Katolieke kerk breek nie, maar
wou op hervorming fokus. Die Rooms-Katolieke kerk het in
opstand gekom en alles menslik moontlik gedoen om die stem
van die Hervormers stil te maak. N.a.v. die reformasie het vier
“afdelings” van Protestantisme na vore gekom:
 Lutherse Kerk (Luther)
 Gereformeerde Kerk (Calvyn)
 Presbiteriaanse Kerk (John Knox)
 Anglikaanse Kerk (Engeland)

Martin Luther was van sy jeug af diep gelowig. Soos baie
Christene in die Middeleeue, het Luther ook ‘n groot vrees vir
bose geeste en duiwels en ‘n vrees vir die vaevuur gehad. Die
prediking in daardie tyd het gefokus op hel en verdoemenis, en
nie op genade nie. Die Katolieke kerk en Luther se moeder het
ook die vrees vir God by hom ingeskerp. Die vraag wat dus vir
Luther gekwel het was:
“Hoe word ek heilig genoeg om die genade van God te ontvang?”

VISIE EN MISSIE

Uitreik na:

Evangelisering: Mosambiek

Ons dank die Here dat Raymond, Theunis en Fiona veilig terug is uit Mosambiek!
Ons wil die woorde van Paulus uit 1Kor.3:5-7 vanoggend onderstreep:
“Wat is Apollos dan? Wat is Paulus? Hulle is maar net dienaars deur wie julle tot geloof gekom het, en
elkeen doen die werk soos die Here dit vir hom gegee het.
Ek het geplant, Apollos het natgegooi, maar dit is God wat laat groei het. Dit gaan dus nie om die een wat
plant of die een wat natgooi nie, maar om God wat laat groei.”

Namibiese Bedieningsfonds

Die 10 jagters is veilig terug. Oor duisende kilometers het die Here ons bewaar. Kalkrand se wêreld, in die
suide van Namibië. Op die plaas Zamnarib . . . . 10 000 hektaar. Die veld en die vars lug en donkiestook
vir ‘n warm stort! Genoeg kon skiet . . . . tot voordeel van die Namibiese Bedieningsfonds.

WORD RIDERS UITREIK:
DV 25 Maart – 1 April 2017
47 Motorfietse
meer as 70 mense wat aan die uitreik deelgeneem het. 80 skole besoek
1500 volledige Bybels aan gr. 7 leerders uittgedeel
1600 kilometer gery

Uit die pen van dr Pieter

Word Riders blog

VORIGE BYBELSTUDIE TEMAS

Heidelbergse Kategismus

STUDIESTUK : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Dood en die lewe na die dood.

STUDIESTUKKE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Kersfees en Goeie Vrydag in gedrang?

Deur Ds Cassie Aucamp : 7 April 2015

GKSA voorlegging Openbare Vakansiedae

Hoekom HUISBESOEK?

Liedboek met liedere soos goedgekeur deur die 2012 sinode

Na aanleiding van die Jeugdiens 29 Mei die
volgende om te onthou

Bybelgenootskap verklaring aangaande Nuwe Afrikaanse Bybel vertaling.

TRANSORANJE INSTITUUT VIR BUITENGEWONE ONDERWYS (TOIBO):

Toibo nuusbrief: Afrikaans / Engels

© montanapoort 2017 navrae aan: elize by mpoortweb@gmail.com tel 083 741 0980
21 Oktober 2017