WOORDBEDIENING 2010 en 2011 Tuisblad
DATUM  OGGENDDIENS  AANDDIENS
25 Des 2011 Liturg: Ds D Snyman Klank Liturg: Ds D Snyman Klank
18 Des 2011 Liturg: Ds J Bingle Klank . Klank
11 Des 2011 Liturg: Ds J Bingle Klank . Klank
4 Des 2011 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Jesaja 43:1-7 en Matteus 1:18-25
Preekteks: Jesaja 43:1 en Matteus 1:21
Preektema: Jakob en Jesus en dopeling . . . . .
Gemeentesang: Psalm 146:1,8; Psalm 119:2; Skrifb. 10-2; Psalm 128:2; Psalm 128:3; Skrifb. 11-2:1,2; Skrifb. 13-3
Klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: 2 Korintiërs 8
Preekteks: 2 Korintiërs 8:9
Preektema: ‘n Ryk lewe wat betekenis(vol) is . . . . .
Gemeentesang: Skrifb. 12-3:1,2; Psalm 146:1; Skrifb. 14-3:4; Psalm 119:7; Skrifb. 13-3
Klank
27 Nov 2011 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Lukas 17:11-19
Preekteks: Lukas 17:15 en 16
Preektema: Dankie, dankie, dankie Here . . . . .
vir die nuwe lewe!
Gemeentesang: Psalm 150:1; Psalm 150:2,3; Psalm 135:1,2,3 (mel. SB 18-7); Psalm 23:1,3; Skrifb. 12-3:1,2; Skrifb 18-6 Skrifb 10-2; Psalm 33:2; Skrifb. 13-3.
Klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Filippense 2:1-11
Preekteks: Fil. 2:5 (in direkte samehang met veral verse 6-8)
Preektema: Dieselfde gesindheid . . . . Jesus, Seun van God en ek kind van God!
Gemeentesang: Skrifb. 14-3:4; Psalm 138:1,3; Psalm 138:2 (Cloete); Skrifb. 14-1:1,3; Skrifb. 13-3
Klank
20 Nov 2011 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Romeine 12:9-21
Teks : Romeine 12:11
Preektema : Gaan voluit, enduit . . . . .
Gemeentesang :  Lied 190:1,2,3; Psalm 100:1-4 (Beurtsang); Skrifb. 14-1:1,2,3; Skrifb. 12-3:1,2; Psalm 119:17,18; Psalm 90:1,9.
Klank Gesamentlike Kerssangdiens olv Magalieskruin 
Die Ad Musicum koor tree op.
Klank
13 Nov 2011 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Lukas 12:3-21
Preekteks: Lukas 12:20
Preektema: Wees ryk by God . . . . .
Gemeentesang: Psalm 146:1,4 (Cloete); Psalm 46:3 (Cloete); Psalm 128:2 (Cloete); Psalm 146:1; Skrifb. 13-3
Klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Psalm 118 en Filippense 4:1-9
Preekteks: Psalm 118:24; Fil. 4:4
Preektema: Blydskap is belangrik!
Psalm 118:2,12; Psalm 100:1,2,3; Psalm 68:2; Skrifb. 13-3
Klank
6 Nov 2011 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Johannes 3:1-21
Teks : Johannes 3:2,3 (klem op vers 3)
Preektema : Nikodemus se naggesprek met Jesus ....
Gemeentesang : Voorsang: Liedboek van die kerk: Lied 190:1,2,3; Tydens die erediens:Psalm 150:1,2 (Cloete); Skrifb. 10-1:1,2; Psalm 33:5 (Cloete); Psalm 25:1,2
Klank Liturg : Ds Attie Venter
Skriflesing : Joh. 3:16-21; 2 Tim. 4:9-18
Preektema : God en Demas het die wêreld liefgehad
Gemeentesang : Psalm 145:1,2,3,4; Skrifb. 9-4:1,3;
Psalm 103:1,2
Klank
30 Okt 2011 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Efesiërs 5:6-20
Teks : Efesiërs 5:18-20
Preektema : Al singende te lewe én al lewende te sing! Gemeentesang : Ps. 122;1,2, Psalm 150:1,2; Skrifb. 12-3:1,2; Psalm 119:2; Skrifb. 5-3:1 Skrifb. 13-3; Psalm 100
Klank Hervormingsdiens – Klassis Trans-Magalies Klank
23 Okt 2011 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Johannes 3:1-21
Preekteks: Johannes 3:2
Preektema: Nikodemus se naggesprek met Jesus . . . . .
Gemeentesang: Skrifb. 14-2, Psalm 150:1,2 (Cloete),
Psalm 103:1,4,5 (Cloete), Psalm 33:5, Psalm 25:1,2, Skrifb. 13-3
Klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Lukas 18:9-14
Preekteks: Lukas 18:9,10
Preektema: Hoogmoedig wees is om verkeerd te wees, sê die Here.
Gemeentesang:  Psalm 116:5,6,7 (Cloete), Psalm 138:1,3, Psalm 25:4, Lukas 18:9-14, Lukas 18:9,10, Skrifb. 14-3:4, Psalm 138:1,2 (Cloete), Skrifb. 13-3
Klank
16 Okt 2011 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: 1 Timoteus 4
Preekteks: 1 Timoteus 4:7
Preektema: Oefen en nogmaals oefen . . . dit is belangrik vir geestelike groei!
Gemeentesang: Skrifb. 11-2:1, Skrifb 14-1:2, Psalm 119:46, Psalm 20:2,4, Skrifb. 14-1:3, Skrifb. 13-3
Klank Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: 1 Timoteus 4
Preekteks: 1 Timoteus 4:7
Preektema: Oefen en nogmaals oefen . . . dit is belangrik vir geestelike groei!
Gemeentesang : Skrifb. 2-4:1,2,3, Skrifb 14-1:2, Psalm 25:2,6, Skrifb. 14-1:3,  Skrifb. 13-3
Klank
9 Okt 2011 Liturg: Ds JP Bingle
Skriflesing: Psalm 139;
Teks: Ps. 139:14 Ps. 139-3:3
Preektema:Van voor geboorte reeds God se
misteriemooi maaksel!
Gemeentesang: Ps. 5-2:1,3,5, Ps. 5-2:1,3,5,
Ps. 136-2:1,2,3,4,7,8 (lofsang), Ps. 74-1:12,16 (die lof van geloof), Ps. 119-1:38,47(2e melodie), Ps. 139-1:6,7,8,9 (slotsang)
Klank
Liturg: Ds JP Bingle
Skriflesing: Jos. 1:1-9; 3:14-17;
Teks: Matt. 1:21; HK Sondag 11
Preektema: DIE NAAM SPEL JY SÓ: “Deur die woeste seë en wilde strome…”
Gemeentesang: Ps. 5-2:1,3,5, Ps. 107-1:1,5-6,7, SB 2-6:3,4,5, Ps. 66-1:3,4,6,7
Klank
2 Okt 2011 Liturg: Ds JP Bingle
Skriflesing: 1 Kor. 13;
Teks: 1 Kor. 13:13
Preektema:Deur rekonstruksie tot die lewenssimfonie
Gemeentesang: Ps. 63-1:3 (2e melodie), Ps. 63-1:2 (votum)(2e melodie), Ps. 148-2:1,4,7,9 (lofsang), Ps. 36-2:2 (die lof van geloof), Ps. 42-3:4,5 en SB 2-4:2 (slotsang)
Klank
Liturg: Ds JP Bingle
Skriflesing: Luk. 11:1-13;
Teks: Luk. 11:2-4
Preektema: Ons gebed se krag binne die ruimte en grense van die Onse Vader-gebed
Gemeentesang: Ps. 81-1:1,2,6,11,12, SB. 10-2
Klank
25 Sep 2011 Liturg : Dr. Pieter Heystek Geen
opname
Liturg : Dr. Pieter Heystek Geen
opname
18 Sep 2011 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Markus 6:30-34
Preekteks: Markus 6:32
Preektema: Hou op jaag, sê Jesus . . . maar hoe?
Gemeentesang: Skrifb 14-1:1,2, Skrifb. 1-3:1,2,3,
Skrifb. 14-3:4, Psalm 84:2, Skrifb. 13-3
Klank
Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Markus 6:30-34
Preekteks: Markus 6:32
Preektema: Hou op jaag, sê Jesus . . . maar hoe?
Gemeentesang: Skrifb 2-4:1,3, Psalm 73:5 (Cloete),  Psalm 84:2, Skrifb. 13-3
Klank
11 Sep 2011 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Markus 6:30-34
Preekteks: Markus 6:31,32
Preektema: Rus sê Jesus . . . . . hou op jaag! 
(Die simptome van "jaagsiekte".)
Gemeentesang : Psalm 33:1, Psalm 84:1,
Skrifb. 12-3:1,2, Psalm 84:5, Psalm 84:2
Klank
Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Markus 6:30-34
Preekteks: Markus 6:31,32
Preektema: Rus sê Jesus, moenie so jaag nie!
(Die simptome van "jaagsiekte".)
Psalm 98:1 (Cloete), Psalm 84:4 (Cloete),
Psalm 84:2
Klank
4 Sep 2011 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Markus 6:30-34
Preekteks: Markus 6:32
Preektema: Rus ‘n bietjie . . . sê Jesus jou Koning!
Gemeentesang : Psalm 84:1, Psalm 84:4,5 (Cloete),
Psalm 100 en Skrifberyming 10-2, Psalm 84:2
Klank
Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Kolossense 3:1-17
Preekteks: Kolossense 3:17
Preektema: Leef in Jesus se Naam
Gemeentsang : Psalm 116:1,7,9,  
Psalm 25:2, Skrifb. 2-4:1
Klank
28 Aug 2011 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Johannes 7:37-44
Teks : Johannes 7:37,38
Preektema : Ontdek die stroom en lewe!!!
Gemeentesang : Skrifb 2-4:1, Skrifb 12-3:1,2,
Skrifb 2-4:3, Skrifb 8-1:1, Psalm 119:7
Klank
Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Jakobus 1:1-8
Teks : Jakobus 1:2-4
Preektema : YSTER WORD VAN YSTERKLIP GEMAAK
(Hoe werk dit?)
Gemeentesang : Psalm 119:4, Psalm 128:3, Psalm 119:25
Klank
21 Aug 2011 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Johannes 10:1-21
Teks : Johannes 10:10
Preektema : “Baie” lewe in plaas van “min” lewe!
Gemeentesang : Psalm 146:1,2, Psalm 119:7,
Psalm 119:12, Psalm 146:4 (Cloete)
Klank
Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Psalm 92
Teks : Psalm 92:13,14
Preektema : ‘n Lewe wat floreer . . . .
Gemeentesang : Psalm 92:1,2, Psalm 92:5,6, Psalm 92:5 (Cloete)
Klank
14 Aug 2011 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Klank
Liturg : Dr. Pieter Heystek
Klank
7 Aug 2011 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Filippense 2
Teks : Filippense 2:12,13 (1933/53)
Preektema : Sit jou goeie voornemens om in lewensvernuwende dade . . .
(Voeg die daad by die woord)
Gemeentesang : Psalm 40:4,5, Psalm 25:,6 (Cloete),
Psalm 25:3, Skrifb. 14-1:1
Klank
Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Filippense 2
Teks : Filippense 2:12,13 (1933/53)
Preektema : Voeg die daad by die woord . . .
Gemeentesang : Psalm 128:1 (Cloete), Psalm 100:1,2,3 (Cloete), Skrifb. 14-1:1,3
Klank
31 Julie 2011 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Genesis 22:1-19
Teks : Gen. 22:2
Preektema : Die lewende God: die Een  wat kan gee en neem..
Gemeentesang : Psalm 18:13, Psalm 146:1,5,6 (Cloete), Skrifb 12-3:1,2, Psalm 18:12, Psalm 40:3, Skrifb 14-2
Klank
Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Matteus 5:13-16
Teks : Matt. 5:13a
Preektema : Sout is baie meer as wit korreltjiesgoed in die soutpot . . .
Gemeentesang : Psalm 100:1-4, Psalm 119:4, Psalm 128:3
Klank
24 Julie 2011 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Matteus 6:25-34
Preektema : Die groot “moenie” en die groot “moet”.
Gemeentesang : Skrifb 14-3:1,4, Psalm 89:1,2 (Cloete), Psalm 89:5 (Cloete),  Skrifb 10-1:2, Psalm 40:4
Klank
Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Matteus 6:25-34
Teks : Matt. 6:33
Preektema : Beroep en roeping en die koninkryk van God . . . . .
Gemeentesang : Psalm 9:1,3,6 (Cloete), Psalm 98:1 (Cloete), Psalm 98:2 (Cloete), Psalm 40:4
Klank
17 Julie 2011 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : 1 Samuel 17
Teks : 1 Samuel 17:45-47 en 50
Preektema : Die slingervel die klip en Goliat . . .
Gemeentesang : Skrifb 18-6:1,3,4,
Psalm 92:1 (Cloete), Psalm 33:2,7 (Cloete),
Psalm 18:1 (Cloete), Psalm 9:5,6 (Cloete)
Klank
Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : 2 Korintiërs 4:16- 5:10
Teks : 2 Korintiërs 5:1
Kategismus : Sondag 1 vr. en antw. 1
Preektema : Tent en tentbewoner en troos ...
Gemeentesang : Skrifb 11-2:1,2, Psalm 36:2,  Psalm 36:2 (Cloete), Psalm 91:1,5
Klank
10 Julie 2011 Liturg:  Dr. Pieter Heystek Klank
Liturg:  Dr. Pieter Heystek Klank
3 Julie 2011 Liturg:  Dr. Pieter Heystek Klank
Liturg:  Dr. Pieter Heystek Klank
26 Junie 2011 Liturg:  Dr. Pieter Heystek Klank
Liturg:  Dr. Pieter Heystek Klank
19 Junie 2011 Liturg:  Dr. Pieter Heystek Klank
Liturg:  Dr. Pieter Heystek Klank
12 Junie 2011 Liturg:  Dr. Pieter Heystek
Skriflesing :  Matteus 14:22-33
Teks :  Matt. 14:28,29
Preektema : Die wind van voor of alles voor die wind . . . .?
Gemeentesang: Psalm 119:53, Psalm 33:1 (Cloete), Skrifb 9-3:1,2, Psalm 20:4, Skrifb 11-2:2
Klank
Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Hand. 2:1-13;  Luk. 3:21-23a
Teks:
  Lukas 3:21 en 22
Preektema:
  Die Heilige Gees . . . . . soos ‘n duif!

Gemeentesang:  Skrifb 12-2:4, Skrifb 8-2:1-3,9 (mel. Ps 100), Skrifb 8-1:1,2                                                               

Klank
5 Junie 2011 Liturg: Ds JP Bingle Klank Liturg: Ds JP Bingle Klank
29 Mei 2011 Liturg:  Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Eksodus 14:1-14
(Lees veral
óók Eksodus 14:15-31)
Teks: Eksodus 14:13,14 en 1 Joh. 5:4
Preektema: Paniek vererger alles, veral in krisistyd.
Gemeentesang: Skrifb 12-2:1, Psalm 100:1-4 (Beurtsang), Skrifb 2-4:3, Psalm 33:10,11, Skrifb 10-2, Psalm 116, Psalm 84:5 (Cloete)
Klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: 1 Timoteus 6
Teks: 1 Tim. 6:6-8 en vers 10a
Preektema: ‘n Finansiële krisis . . . . hoe
gemaak?  (sewe maniere om dié krisis te hanteer)
Gemeentesang: Skrifb 20-2:1,4,7,
Skrifb 2-4:1, Psalm 146:3, Psalm 146:4,5 (Cloete)
Klank
22 Mei 2011 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Prediker 3
Teks : Prediker 3:1
Preektema : Krisistyd . . . is dit vir altyd?
Gemeentesang : Skrifb 12-3:1,2, Skrifb 18-6:1-5, Skrifb 2-4:3,  Skrifb 15-1:2, Skrifb 14-2
Klank
Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Genesis 8
Lees tuis : Matt 6:25-34; Jak 2:14-17
Teks : Genesis 8:22
Preektema : Krisistyd . . . is dit vir altyd?
Gemeentesang : Psalm 18:1, Psalm 42:5, Skrifb 14-2
Klank
15 Mei 2011 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Matteus 7:24-29
Teks : Johannes 16:33
Preektema : Rots en sand en krisisse . . . . .
Gemeentesang : Psalm 68:9, Psalm 18:1 (2de melodie),
Psalm 25:4 (Cloete),  Psalm 42:6, Psalm 18:1 (Cloete – 2de melodie)
Klank
Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing  : Genesis 12:1-9
Teks : Hebreërs 11:8
Preektema : Geloof . . . . . glo jy dit?
Gemeentesang : Skrifb 12-2:1,4,5,
Skrifb 12-3, Psalm 84:4,

Psalm 84:5 (Cloete)

Klank
8 Mei 2011 Liturg :  Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Lukas 1:26-38
Teks : Lukas 1:28
Preektema:Die Mariavrou . . .  moeder van Jesus!
Gemeentesang:Psalm 134:4, Psalm 45:1,16, Psalm 84:4 (Cloete), Psalm 100, Psalm 45:7-9 (Cloete)
Klank
Liturg:Dr. Pieter Heystek
Skriflesing:Lukas 10:38-42
Teks:Lukas 10:38-42
Preektema: Die twee vroumenssussies:
Marta en Maria . . . .
Gemeentesang:Psalm 84:1, Psalm 84:6,
Psalm 84:5 (Cloete)
Klank
1 Mei 2011 Liturg :  Dr. Pieter Heystek Klank
Klank
24 April 2011 Liturg : Dr. Pieter Heystek Klank
Liturg : Dr. Pieter Heystek Klank
22 April 2011 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Paasdiens
Klank
17 April 2011 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Lukas 23:26-43
Teks : Lukas 23:34
Preektema : ‘n Kruiswoord vir Korrelkopmense .  . . . .
Gemeentesang : Psalm 116:1,2,3, Psalm 9:1,6 (Cloete),  Psalm 18:12, Psalm 146:4 (Cloete)
Klank
Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Lukas 23:26-43
Teks : Lukas 23:34
Preektema : Die Middelaar en moeilike mense . Gemeentesang : Psalm 146:1,4,  Skrifb. 2-4:1,3, Psalm 146:1,4,5 (Cloete)
Klank
10 Apr 2011 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : 1 Johannes 1:1-10
Teks : Spreuke 20:27
Preektema : Wees eerlik met jouself en staan pa vir jou foute!
Gemeentesang  :  Skrifb. 20-1:1,4,6, Psalm 33:1,7, Skrifb. 14-3:2,  Psalm 38:1,15,17,  Psalm 100:2,4,  Psalm 119:51
Klank
Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : 1 Johannes 1:1-10

Teks : 1 Johannes 1:9

Preektema : Vra vir vergifnis . . . . . .                                         

Klank
3 Apr 2011 Liturg : Dr. Paul Kruger Klank
Liturg  : Ds J Le Roux Klank
27 Mrt 2011 Liturg : Dr. Pieter Heystek Klank
Liturg : Dr. Pieter Heystek Klank
20 Mrt 2011 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : 2 Korintiërs 12
Teks : 2 Korintiërs 12:9
Preektema : Pyn ... waarom?
Gemeentesang : Skrifb. 1-3:1, Skrifb. 1-3:2, Skrifb. 1-3:3,  Psalm 119:4, Psalm 134:4,  Skrifb. 14-2
Klank

Liturg : Dr. Pieter Heystek

Skriflesing : 2 Korintiërs 12

Teks : 2 Korintiërs 12:9
Preektema :Pyn ... waarom?
Gemeentesang : Psalm 116:1,4,7,  Psalm 116:2 (Cloete), Psalm 146:3,5 (Cloete)

Klank
13 Mrt 2011

Liturg : Dr. Paul Kruger

Skriflesing : Markus 14:26-42

Teks : Eks 12:41,42;  MK 14 : 32-34,37

Preektema : Een enkele uur in die groot waaknag.  Jesus se waakuur. Dissipels (en ons?) se“waakuur”.

Gemeentesang : Skrifb. 1-2:1,2,3, Skrifb. 12-3:1,2, Skrifb. 15-1:1,2, Psalm 126:1,2,3 (2e mel),
Skrifb. 10-2
Klank

Liturg : Dr. Paul Kruger

Skriflesing :Lukas 13:1-9

Teks :Lukas 13:8,9 (vgl. HK 32:86a)

Preektema :Die Tuinier neemverantwoordelikheid vir die boom!

Gemeentesang :Psalm 96:1,2, Skrifb. 1-3:1,2,3, Skrifb. 3-4:1,2,3,4,5
Klank
6 Mrt 2011

Liturg : Dr. Pieter Heystek

Skriflesing : Romeine 3:9-26

Teks : Romeine 3:23,24

 Preektema : God van vergifnis . . . hoe werk dit? Gemeentesang : Psalm 119:62, Psalm 119:51, Psalm 38:1, Psalm 100:1-4, Psalm 116, Psalm 103:2
Klank

Liturg : Dr. Pieter Heystek

Skriflesing : Exodus 3

Teks : Exodus 3:4,5

Preektema : Die doringbosplek . . . plek van ontmoeting.

Gemeentesang : Psalm 100:1-4, Psalm 134:1,2
Klank
27 Feb 2011 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Psalm 56
Teks : Psalm 56:9
Preektema : Wie is God regtig?
Gemeentesang : Psalm 116:1 (Cloete), Psalm 116:2,4,5 (Cloete), Skrifb. 12-2:4,5, Psalm 25:5, Psalm 116:1,7
Klank
Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : 2 Timoteus 1
Teks : 2 Timoteus 1:7
Preektema : God se krag in my menselewe . .
Hoe werk dit?
Gemeentesang : Skrifb. 11-2:1,2, Psalm 116:4 (Cloete), Skrifb. 14-3:1, Psalm 18:5
Klank
20 Feb 2011 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Kolossense 3 : 1-17
Teks : Matteus 5:9
Preektema : Vergewe en vergeet .....
Hoekom?
Gemeentesang: Skrifb. 15-1:1-4, Skrifb. 2-4:3, Skrifb. 14-3:3, Skrifb.9-4, Skrifb.14-1:3
Klank
Liturg : Dr. Pieter Heystek
kriflesing : Kolossense 3 : 1-17
Teks : Matteus 5:9
Preektema : Vergewe en vergeet .....
Hoe?
Gemeentesang: Skrifb.10-2, Skrifb.2-4:1, Skrifb.14-3:4, Skrifb.14-1:3
Klank
13 Feb 2011 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Matteus 11:20-30
Teks : Matteus 11:28
Preektema : Laat los . . . Kom, sê Jesus.
Gemeentesang : Skrifb. 2-4:1, Skrifb. 12-3:1,2, Psalm 119:10, Psalm 128:2, Psalm 128:3, Psalm 84:5 (Cloete)
Klank
Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Matteus 11:20-30
Teks : Matteus 11:28
Preektema : Laat los . . . Kom, sê Jesus (hoe)
Gemeentesang : Psalm 84:1 (Cloete), Psalm 84:4 (Cloete), Psalm 84:5 (Cloete)
Klank
6 Feb 2011 Liturg : Ds Johannes Bingle
Klank

Liturg: Ds. Thys Erasmus

Skriflesing: 2 Korintiërs 8:1-15
Teks :
2 Korintiërs 8:8-9
Naslaan : 2 Kor 9;  Mk 12:41;  Fil 2;  Rom 5 en 8:31vv;  Gal 5
Preektema : Die werk van die gemeente onder leiding  van die diakens.  ‘n Toets van ons liefde. 
Gemeentesang :  Psalm 98:1,2; Skrifb. 12-3:1,2 Psalm 146:5,6,7

Klank
30 Jan 2011 Liturg : Ds. Malan van Rhyn
Skriflesing : Esegiël 20:20 en Sondag 38
Preektema : Die teken van Sondag 1. Erediensbywoning is ‘n opdrag van God 2. Erediensbywoning is ‘n teken: a. Vir God b. Vir my c. Vir die wêreld
Gemeentesang : Psalm 100:1-3 Psalm 100:4 Skrifb 9-2:1,4,8,9 Psalm 122:1,2 Skrifb 18-6:1-5
Klank
Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : 2 Korintiërs 12:1-10 Teks : 2 Korintiërs 12:9,10
Preektema : Die genadige oplossing vir die groot probleem!
Gemeentesang : Psalm 98:1 (Cloete) Psalm 98:2,3 (Cloete) Psalm 84:4 (Cloete) Psalm 116:1,4
Klank
23 Jan 2011 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Genesis 3
Teks : Genesis 3:4-6
Preektema : Is ek óf is ek nie ? ? ?
Gemeentesang : Skrifb. 11-2:1,
Skrifb. 14-1:3, Psalm 128:2, Psalm 128:3, Psalm 33:2
Klank
Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing:
Romeine 12
Teks: Romeine 12:2
Preektema: Verander, verander, verander. Dit kan, sê die Here.
Gemeentesang: Skrifberyming 20-2:1,6,7,Psalm 119:62, Psalm 84:4 (Cloete), Psalm 84:5 (Cloete), Psalm 119:38
Klank
16 Jan 2011 Liturg : Dr. Pieter Heystek Klank
Liturg : Dr. Pieter Heystek
9 Jan 2011 Liturg : Dr. Pieter Heystek Klank
Liturg : Dr. Pieter Heystek Klank
2 Jan 2011 Liturg : Ds Attie Venter Klank
26 Des 2010 Liturg : Ds Attie Venter Klank
19 Des 2010 Liturg : Ds P du Plessis Klank
12 Des 2010 Liturg : Ds Paul Kruger Klank
5 Des 2010 Liturg : Ds Johannes Aucamp Klank
Liturg : Ds Fanie van der Schyff Klank
28 Nov 2010

 

Liturg : Dr Pieter Heystek

Skriflesing : Prediker 4:17 – 5:6

Teks : Prediker 4:17a,  5:1,3,4 en 6b

Preektema : Beloftes, beloftes, beloftes . . . . .??

Gemeentesang : Psalm 45:1,9,10,16;  Psalm 116:1,9,10;

Psalm 2:6 (Tweede melodie); Psalm 119:13,33,53; Skrifb 18-6; Skrib 10-2;  Psalm 116:6,7 (Cloete)
Klank
Liturg : Ds JS Bingle

Kersprogram
Klank


Klank
21 Nov 2010 Liturg :  Dr. Pieter Heystek
Skriflesing :  Lukas 12:13-21
Teks: Lukas 12:13 en 14
Preektema : Here, ek vra . . . . . .
Gemeentesang :  Psalm 118:1; Psalm 68:9; Skrifb. 12-2:4,5; Psalm 119:4,7; Psalm 100:1,2,4;  Psalm 36:3
Klank
Liturg :  Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Psalm 1 
Teks: Psalm 1:1-3
Preektema :Dit gaan jou goed . . . Sterkte!Gemeentesang :  Skrifb. 14-2; Psalm 118:8 (Cloete); Psalm 1:1,2;  Psalm 119:7,22
Klank
14 Nov 2010 Liturg :  Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Deuteronomium 32 
Teks: Deut. 31:10-12
Preektema : Op arendsvlerke .... veilig deur die lewe!
Gemeentesang : Psalm 100 : 1-4 (Beurtsang); Psalm 91:1, Skrifb. 12-3:1,2; Skrifb. 18-6:1,4; Psalm 91:1,2 (Cloete)
Klank
Liturg :  Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Genesis 3:1-19 
Teks: Gen.3:9
Preektema : Die lewende God soek na ons.
Gemeentesang :  Psalm 119:1,4,15; Psalm 119:39, Psalm 118;7
Klank
7 Nov 2010 Liturg : Prof. Amie van Wyk
Skriflesing : Job 28 en Kol. 2:1-3
Teks : Job 28:12,20,28 en Kol. 2:3
Preektema : “Die wysheid, waar kom dit vandaan .....
Gemeentesang : Psalm 111:1,2,3,4 (Cloete); Skrifb. 4-6; Skrifb. 12-3:1,2; Psalm 19:4; Skrifb. 11-3:1,2,3,4; Skrifb. 5-3:1,4,5;  Skrifb. 10-2
Klank
Liturg : Ds Peet v.d. Berg 
Skriflesing : Romeine 1  
Teks: Romeine 1 : 16
Preektema : "Gêsed" "Batho Pele" - 'n gesprek oor lugversorging, goeie maniere, ons land en die krag van die Evangelie.
Gemeentesang :  Psalm 111 : 1,2; Psalm 111:3,4 (Cloete); Psalm 118:14 (sittend); Psalm 147:1,2
Klank
31 Okt 2010 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Matteus 22:34-40 
Teks : Matteus 22;37,38
Preektema : Óf alles óf niks !
Gemeentesang : Psalm 18:1 Skrifb. 14-1:1 Skrifb. 9-4:1,3 Skrifb. 10-2 Psalm 18:1 (Cloete)
Klank
Geen aanderediens. Erediens by GK Wonderboompoort: 18h00
24 Okt 2010 Liturg :  Dr. Pieter Heystek
Skriflesing :  
Teks:
Preektema :
Gemeentesang :  
Klank
Liturg :  Dr. Pieter Heystek
Skriflesing :  
Teks:
Preektema :
Gemeentesang :  
Klank
17 Okt 2010 Liturg :  Dr. Pieter Heystek
Skriflesing :  
Teks:
Preektema :
Gemeentesang :  
Klank
Liturg :  Dr. Pieter Heystek
Skriflesing :  
Teks:
Preektema :
Gemeentesang :  
Klank
10 Okt 2010 Liturg :  Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Efesiërs 2 : 1 - 10
Teks: Matt. 5 : 3
Preektema : Is jy arm van gees .... Alles is uit genade. 
Gemeentesang: Psalm 146: 1,4,6; Skrifb12-3:1,2; Skrifb 18-1:1,5; Psalm 116 : 1,4.
Klank
Liturg :  Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Joh 15 : 1-8 
Teks: Joh 15 : 1 - 3
Preektema : Af Sny en Reg Snoei ......
Snoei my Here want ek wil groei.
Gemeentesang: Psalm 145:1,2,3,5; Psalm 92:6,7;
Psalm 92 : 1,5 (Cloete)
Klank
3 Okt 2010 Liturg : Ds P du Plessis van Rietvallei
Skriflesing : Efesiërs 4: 1-6, 17-32   
Teks: Efesiërs 4:1  
Preektema : Jy is geroep .......
Gemeentesang: Psalm 99:1,3; Psalm 31:8,15; Psalm 87:1,2; Psalm 87:4,5
Klank
Liturg : Ds Fanus Heystek
Skriflesing : Openb 15 1- 8 en 16
Teks: Openb 15 : 1 en 2
Preektema : Die toorn van God
Gemeentesang: Psalm 33:1,11; Skrifb 15-1:1,3;
Skrifb 1-2:1,3
Klank
26 Sep 2010 Liturg : Ds Paul Kruger
Skriflesing : Lukas 23:26-49
Hebreërs 2:10-13
Teks: Lukas 23: 42,43  
Preektema : Jesus dink aan my wanneer......
Gemeentesang: Skrifb 1-2:1,2,3; Psalm 130:1,2; Skrifb 1-3:1,2,3
Klank
Liturg : Ds Paul Kruger
Skriflesing : Eksodes 12:1 - 11,
Mattheus 26:26 - 30,  HK 28 vr 75 
Teks: Mattheus 26 : 29 
Preektema : Die Nagmaal as onvoltooide maaltyd . 
Gemeentesang: Psalm 23:1,2,3; Psalm 98:4;
Skrifb 18-6 : 1-5
Klank
19 Sep 2010 Liturg :  Dr. Pieter Heystek
Skriflesing  :  Psalm 139
Teks  :  Psalm 139:16b
Preektema  :  God se boekhouding in
die lewe van sy kinders . . . . .
Gemeentesang  : Skrifb. 14-2, Psalm 146:1,4 (Cloete), Psalm 119:53, Psalm 138:2, Psalm 139:8
Klank
Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing
  :   Matt. 10:1-15
Teks
:   Joh. 6:70
Preektema: Jesus, Judas en jy ...... Gemeentesang: Psalm 119:7,12; Psalm 40:3,5; Psalm 138:1; (Cloete); Psalm 130:1,2 (3e melodie)                                              
Preektema:
Klank
12 Sep 2010 Liturg :  Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Deut 8
Teks: Deut 8 : 2-5
Preektema : 'n Woestyn vir elkeen .......
God self vat jou.  Jy en God en die sand. 
Gemeentesang: Psalm 97 : 1 (Cloete) ;
Psalm 100 : 2,4; Psalm 107 1,2,4 (2e melodie)
Klank
Liturg :  Dr. Pieter Heystek
Skriflesing :  
Teks:
Preektema :
Gemeentesang :  
Klank
5 Sep 2010 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Johannes 10:1-21
Teks : Johannes 10:10
Preektema : God die Vader se vaderlike liefde vir flenter mense .....
Gemeentesang : Skrifb. 18-6:1-5 (Beurtsang); Psalm 33:1; Psalm 119:20;

Skrifb. 2-4:1,3; Skrifb. 5-4; Skrifb. 10-2;Psalm 116:1

Klank

Liturg :  Dr. Douw Breed van GkWaterkloofrand. Skriflesing :
Teks:
Preektema :
Gemeentesang:

Klank
29 Aug 2010 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing:Lukas 9:57-62;  Openb. 21:1-8
Teks: Openbaring 21:1
Preektema:Hoop wat nie hope(loos) is nie!
Gemeentesang: Skrifb. 14-2; Psalm 33:1; Psalm 33:11; Skrifb. 18-6:1-5
Klank
Liturg :  Dr. Pieter Heystek
Skriflesing :
Handl. 1:1-8;  1 Joh. 1:1-10
Teks :
Handl. 1:8 en 1 Joh. 1:1 & 3
Preektema :
Die genade om te kan getuig .....
Gemeentesang : Psalm 40:3; Psalm 40:5; Psalm 66:7
Klank
22 Aug 2010

Liturg: Dr Pieter Heystek
Skriflesing: Lukas 19:1-10
Teks: Lukas 19:5
Preektema: Los alles, kom ons gaan na jóú huis toe . . . . . sê Jesus
Gemeentesang: Psalm 146:1,4 (Cloete); Skrifb. 12-3:1,2; Psalm 98:1 (Cloete); Psalm 107:1,13 (Cloete)
Klank
Liturg: Ds Johannes Bingle
Skriflesing:  Ps. 121 en 125
Preektema: Monsterberg ... Beskermberg ...
- Berg in Genade!
Gemeentesang:  Ps 43:2; Ps. 48:1;  Ps. 48:4: 

SB 18-1:1,4,5,6
Klank
15 Aug 2010 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Matteus 18:1-14
Teks : Matteus 18:1
Preektema : Belangrike nuus vir mense wat
belangrik wil wees . . . . .
Gemeentesang : Psalm 119:33; Psalm 100:1-4 (Beurtsang); Skrifb. 12-3:1,2 (Na geloofsbeld.);
Psalm 130:2 (Tweede melodie); Psalm 138:2 (Cloete)
Klank
Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Jakobus 5:13-20
Teks : Jakobus 5:16
Preektema : Tree in (voor en by God) vir ander mense . . . .
Gemeentesang : Ps. 98:1,2 (Cloete); Skrifb. 10-2; Ps. 33:7 (Cloete)
Klank
8 Aug 2010 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Gen. 4:1-16 & Matt. 5:21-26
Teks : Matt. 5:21,22
Preektema : My broer/suster en kwaad wees en ek .......
Gemeentesang : Psalm 33:1,2 (Cloete);
Psalm 130:1 (Cloete – 2de melodie);
Psalm 133:1,2 (Cloete); Skrifb. 9-4:1,4,5,6
Klank
Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Lukas 14:15-24
Teks : Lukas 14:21
Preektema : Ken jouself . . . . .
Gemeentesang : Psalm 33:1; Psalm 18:1;
Psalm 146:6
Klank
1 Aug 2010 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Lukas 16:1-13
Teks : Matt. 6:24
Preektema : Een van die twee . . . . . NOOIT altwee nie!
Gemeentesang : Psalm 98:1,2 (Cloete); Psalm 18:1; Skrifb. 12-3:1,2; Psalm 40:4; Psalm 33:5(Cloete)
Klank
Liturg : Ds Gerhard Niemann van GK Cullinan
Skriflesing : Psalm 139:1-24
Teks : Psalm 139:13
Preektema : In my diepste nood hou die Here my vas!
Gemeentesang : Psalm 112:1,2,3 (Cloete); Psalm 42:1,3,5; Psalm 8:1,3,4
Klank
25 Julie 2010 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Matteus 6:16-30
Lees ook (as jy ‘n kansie kry): Spreuke 11:28; 12:27;13:11; 15:16 en 27; 16:18; 18:9,10; 22:2
Teks : Matteus 6:19 en 20
Preektema : Skatte, nogmaals skatte . . . Waar? Hier of daar?
Gemeentesang : Psalm 84:1,5 (Cloete); Psalm 84:5; Skrifb. 14-3:4; Psalm 119:7
Klank
Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Psalm 15
Teks : Psalm 15:1 (in samehang met verse 2-5)
Preektema : Naby die Here . . mag ek of mag ek nie?
Gemeentesang : Psalm 84:1,2; Psalm 84:4; Psalm 84:6
Klank
18 Julie 2010 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Matteus 6:25-34
Teks : Matteus 6:30
Preektema : (Klein)-geloof en (groot)- bekommernisse!!
Gemeentesang : Psalm 119:12 (vooraf);
Psalm 146:1,3 (Cloete);  Skrifb. 14-3:2 (na die wet); Skrifb. 14-3:4 (na gebed); Skrifb. 11-2:1,2
Klank
Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : 1 Korintiërs 12
Teks : 1 Korintiërs 12:31
Preektema : Die gawes in die gemeente . . . . ook (spesiaal) joune.
Gemeentesang : Psalm 100:1-4; Skrifb. 2-4:1; Skrifb. 9-4:1,2,3
Klank
11 Julie 2010 Liturg :  Dr. Pieter Heystek
Skriflesing :
Teks:
Preektema :
Gemeentesang:
Klank
Liturg :  Dr. Pieter Heystek
Skriflesing :
Teks:
Preektema :
Gemeentesang:
Klank
4 Julie 2010 Liturg :  Dr. Pieter Heystek
Skriflesing :
Teks:
Preektema :
Gemeentesang:
Klank
Liturg :  Dr. Pieter Heystek
Skriflesing :
Teks:
Preektema :
Gemeentesang:
Klank
27 Junie 2010 Liturg :  Dr. Pieter Heystek
Skriflesing :
Teks:
Preektema :
Gemeentesang:
Klank
Liturg :  Dr. Pieter Heystek
Skriflesing :
Teks:
Preektema :
Gemeentesang:
Klank
20 Junie 2010 Liturg :  Dr. Pieter Heystek
Skriflesing :
Teks:
Preektema :
Gemeentesang:
Klank
Liturg :  Dr. Pieter Heystek
Skriflesing :
Teks:
Preektema :
Gemeentesang:
Klank
13 Junie 2010 Liturg :  Dr. Pieter Heystek
Skriflesing :
Teks:
Preektema :
Gemeentesang:
Klank
Liturg :  Dr. Pieter Heystek
Skriflesing :
Teks:
Preektema :
Gemeentesang:
Klank
6 Junie 2010 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Matteus 6:1-18
Teks : Matteus 6:1
Preektema : Skynheiligheid is (on)heiligheid) . . . . .
Gemeentesang: Psalm 33:1; Psalm 68:2; Psalm 33:2; Psalm 119:18
Klank
Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Filippense 2:1-11
Teks : Johannes 12:24-26
Preektema : My gesindheid en die korrel van die koringaar......
Gemeentesang : Psalm 84:1 (2001);
Skrifb. 14-3:4;  Psalm 100:1,2,3,4; Psalm 119:26
Klank
30 Mei 2010 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Matteus 7:21-23
Teks : Matteus 7:21
Preektema : Leë woorde sê én beteken vir die Here niks!
Gemeentesang: Psalm 111:1-3 (Cloete);
Psalm 119:7,12; Psalm 112:1 (Cloete);
Skrifb. 9-4:1-3; Psalm 116; Skrifb. 10-2;
Psalm 40:3
Klank
Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Lukas 13:1-9
Teks : Lukas 13:8
Preektema : ‘n Tweede kans . . . . wat 'n genade!
Gemeentesang : Psalm 119:1,2; Psalm 92:6,7; Psalm 146:1,4
Klank
23 Mei 2010 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Matteus 7:13-20
Teks : Matteus 7:13 en 14
Preektema : Twee paaie . . . . . Kies een!
Gemeentesang: Psalm 92:1,2 (Cloete); Psalm 99:1,3,4,5; Psalm 1:4; Psalm 25:2,6
Klank
Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Lukas 1:39-45
Teks : Lukas 1:41 en 43
Preektema : Sê dit oor én oor én weer 'n keer ......
Gemeentesang : Psalm 100:1-4; Psalm 40:3,5;  Psalm 138:1,3
Klank
16 Mei 2010 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Matteus 5:1-12
Teks : Matteus 5:8
Preektema : Rein van hart én hartlik gelukkig.....
Gemeentesang: Psalm 98:1,2 (Cloete);
Psalm 40:4; Psalm 138:2(Cloete);Skrifb. 14-1:1,2
Klank
Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Lukas 18:9-14
Teks : Lukas 18:9-14
Preektema : Die groot heilige en die groot sondaar voor die grote God . .
Gemeentesang : Skrifb. 9-4:1,3; Psalm 98:1,2;  Psalm 19:7; Skrifb. 2-4:1
Klank
9 Mei 2010 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Matteus 5:1-12
Teks : Matteus 5:7
Preektema : Barmhartige mense is BAIE gelukkige mense!
Gemeentesang: Psalm 146:1,3,4 (Cloete); Psalm 116:5 (Cloete); Psalm 128:2; Psalm 128:3; 
Psalm 146:1,5 
Klank
Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Matteus 7;1-12
Teks : Matteus 7:12
Preektema : Doen aan ander met jou eie
voorkeure in gedagte . . . .
Gemeentesang : Psalm 119:26,28,39; 
Skrifb. 9-4:1-3;  Skrifb. 14-1:1,3
Klank
2 Mei 2010 Liturg : Ds. Werner v.d. Heever
Skriflesing : Jeremia 10:1-16
Preektema : Laat alles wat asem haal, die Here prys
Gemeentesang: Psalm 150:1,2,3; Psalm 9:1,7,10;  Psalm 19:7;  Psalm 19:1,2;  Psalm 145:1,9,10,12
Klank
Liturg : Ds. Peet v.d. Berg
Skriflesing : Prediker 12
Preektema : Lewe en dood – Die Gewer: God – die Onbegryplike. Die geskenk: die lewe – die onverstaanbare paradoks?
Gemeentesang : Psalm 23:1; Psalm 116:1,4,5 (Cloete);  Psalm 116:2,6,7;  Psalm 20:1-5
Klank
25 April 2010 Liturg : 
Skriflesing :
Teks:
Preektema :
Gemeentesang:
Klank
Liturg :  Dr. Pieter Heystek
Skriflesing :
Teks:
Preektema :
Gemeentesang:
Klank
18 April 2010 Liturg : Prof Amie van Wyk
Skriflesing : Gen. 45:1-9; Gen. 50:15-21
Fokusvers : Gen. 50:19-21
Preektema : Moenie bang wees nie . . . . .
Gemeentesang: Psalm 100:1-4
Psalm 111:1,2,4 (Cloete), Psalm 9:1,7
Skrifb. 9-3:1,2, Psalm 33:1,6,11
Skrifb. 18-6:1-5
Klank
Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Matteus 6:25-34
Fokusvers : Matteus 6:34
Preektema : Moenie . . . jy hoef nie, sê Jesus!
Gemeentesang: Skrifb. 15-1:1,2, Skrifb. 15-1:3,4 
Psalm 18:14, Psalm 33:2,11
Klank
11 April 2010 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Matteus 5:1-12
Fokusvers : Matteus 5:9
Preektema : Vredemakers is verseker gelukkige mense!
Gemeentesang: Skrifb. 11-2:1,2, Psalm 119:59,
Skrifb. 14-3:4, Psalm 119:53 
Klank
Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Matteus 5:1-12
Fokusvers : Matteus 5:5
Preektema : Sagmoediges is sekerlik gelukkige mense.
Gemeentesang: Psalm 138:1-3 (Cloete)
Psalm 34:1,2 (2de melodie)
Psalm 37:5,6 (melodie Ps.45)
Klank
4 April 2010 Liturg :  Dr. Pieter Heystek
Skriflesing :
Teks:
Preektema :
Gemeentesang:
Klank
Liturg :  Dr. Pieter Heystek
Skriflesing :
Teks:
Preektema :
Gemeentesang:
Klank
2 April 2010 Goeie Vrydag Nagmaalsdiens
Liturg : Dr Pieter Heystek
Skriflesing :
Teks:
Preektema :
Gemeentesang:
Klank
28 Mar 2010 Liturg : 
Skriflesing :
Teks:
Preektema :
Gemeentesang:
Liturg  : Dr. Pieter Heystek
Bybelvoorlesing: Mat: 27 : 32 - 56

Preekteks :
Mat: 27 : 46
Preektema:
My God waarom het U my verlaat  . Gemeentesang:Skrifb. 10-1 Psalm 46:1,3,6
Psalm 42 : 1,7 , Skrifb 5-1 : 4 Psalm 25 : 1
Klank
21 Mar 2010 Liturg : Dr Pieter Heystek
Bybelvoorlesing:
Matteus 5:1-12
Preekteks : Matteus 5:4
Preektema :
Geluk by die ongeluk . . . gelukkig is dit waar.
Gemeentesang: Psalm 119:22,25,Psalm 116:1,2,3,5, Psalm 97:7,Psalm 116:3,4,5 (Cloete)
Klank
Liturg : Dr Pieter Heystek
Bybelvoorlesing: Psalm 13
Preekteks : Psalm 13:2
Preektema : As lank té lank is, Here!
Gemeentesang: Psalm 146:1,2,3, Skrifb 14-2,
Psalm 146:3 (Cloete)
Klank
14 Mar 2010 Liturg :  Ds Pieter vd Walt
Bybelvoorlesing: Lukas 4:1-13
Preekteks : Lukas 4:3,4 & 1 Joh. 3:8b
Preektema : Kort paaie en lang paaie.
Gemeentesang: Psalm 9:1,7,10 (bl. 36)
Psalm 2:6 (bl. 7), Psalm 19:4 (bl. 83),
Skrifb. 3-4:1,2,5,  Psalm 25:2,7 (bl. 115),
Skrifb. 15-1:1,2,3,4
Klank
Liturg : Ds P van den Berg
Bybelvoorlesing: 1 Petrus 4
Preekteks : 1 Petrus 4:7-11
Preektema : Wanneer die einde naby is, is daar nie tyd vir beuselagtighede nie.
Gemeentesang: Skrifb 10-1:1,2,3,4
Skrifb9-4:1,6, Skrifb. 15-1
Klank
7 Mar 2010 Liturg : Dr Pieter Heystek
Bybelvoorlesing: Matteus 5
Preekteks : Matteus 5:3 
Preektema : Here, help ! ! !
Gemeentesang: Psalm 100:1-4, Skrifb. 2-4:3,  Psalm 119:26,51, Skrifb. 5-1,  Skrifb. 10-2,
Psalm 116:1,4
Klank
Liturg : Christo Swanepoel
Bybelvoorlesing: Filippense 4:1-9
Preekteks : Filippense 4:8
Preektema : God gee Sy vrede aan diegene wat hulle gedagtes heilig ontwikkel.
Gemeentesang: Psalm 135:1,2,3,
Psalm 34:2,6, Skrifb. 10-2, Psalm 104:1,20
Klank
28 Feb 2010 Liturg  : Dr. Pieter Heystek
Bybelvoorlesing  :
Genesis 28
Preekteks :
Genesis 28:15-17
Preektema :
God is NOOIT ver nie . . . . .
Gemeentesang :
Skrifb. 20-1:1,4,5,6
Psalm 73:1,7,12 (bl. 366), Skrifb. 14-2
Skrifb. 10-1:2, Psalm 73:5 (Cloete) (bl. 371)
Klank
Liturg  : Dr. Pieter Heystek
Bybelvoorlesing:
Jesaja 53
Preekteks :
Jesaja 53:1
Preektema:
Die groot Sondebok . . . .
Gemeentesang:
Skrifb. 18-7:1,7,10
Psalm 130:3 (bl. 636), Psalm 38:1,17 (bl. 189)
Psalm 116:1,3,7,10 (bl. 569)
21 Feb 2010 Liturg : Prop W Jopse
Skriflesing :
Teks:
Preektema :
Gemeentesang:
Klank
Liturg  : Dr Pieter Heystek
Skriflesing :
Teks:
Preektema :
Gemeentesang:
Klank
14 Feb 2010 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Bybelvoorlesing : Johannes 10:1-21
Preekteks : Johannes 10:10
Preektema : Nie ‘n halwe lewe nie maar ‘n vol(heids) lewe!
Gemeentesang :Vooraf: Deur loutering na Hoop: Melodie Ps. 86 Tydens die erediens: Skrifb. 15-1:1-4 (Beurtsang); Skrifb. 12-2:4,5; Skrifb. 9-3:1,2; Skrifb. 2-4:1
Klank
Liturg : Dr. Pieter Heystek
Bybelvoorlesing : Matteus 7:1-6
Preekteks : Matteus 7:3-5
Preektema : Die splinter en die balk in menseoë én ek!
Gemeentesang : Skrifb. 9-4:1-3;
Skrifb. 9-4:4-6; Skrifb. 14-1:3
Klank
7 Feb 2010 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Bybelvoorlesing : Ef. 1
Preekteks : Ef. 1:18-20
Preektema : Vorentoe . . . . met krag!
Gemeentesang :Psalm 146:1,6; Psalm 65:1 (Cloete); Psalm 90:6 (Cloete); Skrifb. 14-1:1,2
Klank 
Liturg : Ds Attie Venter (Pta-Annlin)
Bybelvoorlesing : 1 Kor. 13:1-13
Preektema : Die gawe van liefde oorspoel die werk van die kerk.
Gemeentesang:  Psalm 19:1,2; Psalm 25:1,2; Skrifb. 8-1:1,2
31 Jan 2010 Liturg : Dr Johannes Aucamp
Bybelvoorlesing : Matt. 5:1-16
Preekteks : Matt. 5:3-16
Gemeentesang : Psalm 47:1,4 Psalm 86:5,6 Skrifb15-1:1,2,3,4 Psalm 67:1,2,3(Cloete)
Klank
Liturg : Dr Pieter Heystek
Bybelvoorlesing : 2 Konings 4:1-7
Preekteks : 2 Konings 4:2
Preektema : Die Here bewerk (wonder)werke in mense se lewens . . . . .
Gemeentesang : Skrifb. 14-2 Psalm 42:4,5 (bl. 215) Psalm 42:3 (Cloete) (bl. 217) Psalm 66:2 (bl. 320)
Klank
24 Jan 2010 Liturg : Dr Pieter Heystek
Bybelvoorlesing : Psalm 139
Preekteks : Psalm 139:14
Preektema : Jy hoef nie te wonder nie . . . . Jý is wonderlik!
Gemeentesang : Skrifb. 2-4:1 Skrifb 2-4:2 Skrifb 2-4:3 Psalm 100:2,4 (bl. 494) Psalm 33:1,2 (bl. 156)
Klank
Liturg : Dr Pieter Heystek
Bybelvoorlesing : Handelinge 27
Preekteks : Handelinge 27:14
Preektema : Stormsee  . . Sink of kop bo water hou! Gemeentesang : Psalm 116:1-4 (bl. 569) Psalm 42:1 (bl. 214) Psalm 119:25 (bl. 591) Skrifb. 2-4:2
Klank
17 Jan 2010 Liturg : Dr Pieter Heystek
Bybelvoorlesing : Psalm 8
Preekteks : Psalm 8:4-6
Preektema : Ek as mens . . . . . my identiteit en plek in die lewe!
Gemeentesang : Psalm 100:1-4 (bl. 494) Psalm 90:1,3 (bl. 454) Psalm 116:2,5 (Cloete) (bl. 571) Psalm 128:5 (bl. 628) Psalm 8:1,3,4,5 (Cloete) (bl. 32/33)
Klank
Liturg : Dr Pieter Heystek
Bybelvoorlesing : Johannes 16
Preekteks : Johannes 16:33
Preektema : Nie maklik nie maar juis moeilik . . . . . maar hou moed mens!
Gemeentesang : Psalm 116:1,2,3,4 (bl. 569) Psalm 119:25 (bl. 591) Psalm 42:1 (bl. 214) Skrifb. 2-4:2 Skrifb. 13-3
Klank
10 Jan 2010 Liturg : Dr Pieter Heystek
Skriflesing :
Teks:
Preektema :
Gemeentesang:
Klank
Liturg : Wikus vd Fyver
Skriflesing :
Teks:
Preektema :
Gemeentesang:
Klank
3 Jan 2010 Liturg : Dr Pieter Heystek
Skriflesing :
Teks:
Preektema :
Gemeentesang:
Klank