TUISBLAD

WOORDBEDIENING

2012

Preke : 2010 en 2011.
DATUM                                         OGGENDDIENS                                           AANDDIENS  
30 Des 2012 Liturg : Ds L Aucamp klank   klank
25 Des 2012 Liturg : Ds D Snyman Kersdiens klank    
23 Des 2012 Liturg : Ds Paul Kruger klank   klank
16 Des 2012 Liturg : Dr. Pieter Heystek klank   klank
09 Des 2012 Liturg: Dr. Pieter Heystek Liturg : Dr. Pieter Heystek
02 Des 2012 Liturg: Dr. Pieter Heystek Liturg: Dr. Pieter Heystek
25 Nov 2012 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Johannes 6:15-21
Preekteks: Johannes 6:15-21 (met spesifieke fokus op vers 20 en 21)
Preektema: Die stormsee, Jesus en ek . . . . .
Gemeentesang: Psalm 146:1,4,6; Skrifb. 12-3:1,2; Psalm 146:1,4,5 (Cloete); Skrifb. 13-3

Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Johannes 1:29-51
Preekteks: Johannes 1:47-49
Preektema: Om geken te word deur Hom wat alles ken en weet . . . . .
Gemeentesang: Psalm 116:5,7 (Cloete); Psalm 3:5 (Cloete); Psalm 138:1,2 (Cloete); Psalm 138:2; Skrifb. 14-3:4; Psalm 139:6,8 en Skrifb. 11-2:1; Skrifb. 13-3

18 Nov 2012 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Johannes 6:1-13 (in samehang met die res van hoofstuk 6)
Preekteks: Johannes 6:2, 10-15
Preektema: Baie brood en baie vis . . . .
Brood en wyn . . . . meer as genoeg!
Gemeentesang: Skrifb. 1-3:1-3; Psalm 134:4; Psalm 111:1-4; Skrifb. 12-3:1,2; Psalm 63:3,6; Lied 1:1,2,3,5; Lied 5:1; Skrifb. 10-1:1,3; Psalm 116; Skrifb. 10-2; Psalm 98:1,2; Skrifb. 13-3
Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Lukas 4:14-30
Preekteks: Lukas 4:21
Preektema: Jesus se Jesajateks en my as mens se lewensteks.
Gemeentesang: Lied 348:1-3; Psalm 33:1,4; Psalm 116:4,5,7; Skrifb. 5-3:1,2; Skrifb. 1-2:1-3; Skrifb. 13-3
11 Nov 2012 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Johannes 13:1-30 Preekteks: Johannes 13:23 (33/53 vertaling)
Preektema: Nader as naby . . . . by die Here.
Gemeentesang: Psalm 184:1-4; Psalm 100:1-4; Psalm 20:2,3,4; Lied: 190:1; Skrifb. 1-3:1,2; Skrifb. 1-3:3; Psalm 134:4; Psalm 116:1,5,10 en Skrifb. 2-4:1; Skrifb. 13-3
Liturg: Dr. Johannes Bingle
4 Nov 2012 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing:  Sagaria 3; 1 Johannes 1:5- 2:2; 1 Johannes 3 Preekteks: 1 Johannes 3:20
Preektema: God weet alles . . . . . (Goeie of slegte nuus?)
Gemeentesang: Psalm 111:1-4 (Cloete); Psalm 150:1; Skrifb. 1-2:1,2,3; Skrifb. 10-1:1-4; Skrifb. 15-1:1,2; Psalm 139:1,2,12; Skrifb. 13-3
Liturg: Dr Douw Breed
Skriflesing: Lukas 15
Teks: Lukas 1,7
Tema: In die Vader se soek, sien jy sy hart en word jóú hart getoets.
Gemeentesang: Sb. 10-2; Ps. 51:1, 3, 5; Ps. 45:1, 6, 9, 10; Skrifb. 13-3
28 Okt 2012 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Lees : Handelinge 16:16-40
Teks : Handelinge 16:30,31
Tema : Die bewaarder se vraag. Paulus se antwoord en ék . . . .
Gemeentesang :  Skrifb 1-3:1,2,3; Psalm 105:1,2 (Cloete); Skrifb. 12-2:4,5; Psalm 38:15,17; Psalm 100:2,4 (Doop); Skrifb. 12-3:1,2; Skrifb. 13-3
. Liturg: Prof. Amie van Wyk
Teks : 2 Konings 22:8 & Johannes 1:45
Tema : Ek het gevind!
Gemeentesang : Psalm 146:1,4,8; Skrifb. 4-6; Psalm 119:1,7; Skrifb. 3-2:1-6 (mel. SB 18-6); Skrifb. 10-2; Skrifb. 13-3
21 Okt 2012 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Lees : 1 Sameul 16:1-13
Teks : Gen. 2:26 & 1 Sameul 16:7
Tema : Jy is nie niemand nie . . . . . jy is iemang
Gemeentesang : Skrifb. 15-1:1-4; Lied 184:1,3; Lied 241:1,2,3; Psalm 119:26; Skrifb. 12-3:1,2; Psalm 128:3,4; Psalm 139:6,7; Skrifb. 13-3
Liturg: Dr. Pieter Heystek
Lees : Openbaring 1:1-20
Teks : Openbaring 1:13-16
Tema : Jesus . . . . . Die onvergelyklike!
Gemeentesang :  Psalm 134:1,4; Psalm 146:1,4,6; Psalm 138:2; Skrifb. 20-2:1,2,5,7; Skrifb. 13-3
14 Okt 2012 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Lees : Matteus 5:1-12
Teks : Matteus 5:3
Tema : Die eerste preeksin van die grootste prediker ooit, en ek . . .
Gemeentesang : Lied 168:1,2,3; Psalm 100:1-4; Psalm 100:3; Skrifb. 1-2:2; Lied 190:2,3; Skrifb 14-3:4; Psalm 33:3 (Cloete); Skrifb. 13-3
Liturg: Dr. Pieter Heystek
Lees : 2 Korintiërs 1:1-11
Teks : 2 Korintiërs 1:3-5 (klem v 4)
Tema : Die “mooi” moontlikhede in moeilike tye ......
Gemeentesang: Skrifb. 10-2;Psalm 68:5 (Cloete); Skrifb. 12-3:1,2; Skrifb. 14-2; Psalm 138:4; Psalm 119:25,26; Skrifb. 13-3
7 Okt 2012 Liturg: Ds J Bingle 
Skriflesing: Luk. 16:19-31; teks: Luk. 16:31
Tema: Woordwaarde op arm aarde
Gemeentesang: Lied 151:1,2; Ps. 5-2:5; Ps. 134-1:4; Ps. 108-2:1,2,3; Ps. 119-1:26; Ps. 79-1:5,6; Ps. 119-2:7,27; Ps. 112-2:1,2,3
Liturg: Ds J Bingle 
Skriflesing: Jes. 57:14-21; teks: Jes. 57:15
Tema: God oneindig se tuisadres
Gemeentesang: Lied 562:1,3,4; Ps. 5-2:1,3,5; SB 18-7:1,3,11,12; Ps. 42-1:2,3; Ps. 42-3:1,3; SB 2-4:2
30 Sep 2012 Liturg: Ds J Bingle 
Lees: Eseg. 18:1-20; HK. Sondag 5
Tema: Jou verlossing is verpak in ʼn gegrendelde dodesel
Gemeentesang: SB 10-1:1,2,3,4; Ps. 43-1:3,4; Ps. 107-1:1, 5, 6,7; Ps. 119-1:33; Ps. 143-2:1; Ps. 69-1:6,7,12,13,14; Skrifb. 13-3
Liturg: Ds J Bingle 
Skriflesing: Mat. 13:44-50; teks: 13:44
Prediking: Die onberekenbare skat van die  eenversgelykenis
Gemeentesang: Lied 151:1,2; Ps. 71-1:1,9,12,14; SB 17-2:1,4,5,6,7,8 (melodie Ps. 134); Skrifb. 13-3
23 Sep 2012 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Lees : Matteus 16:24-28
Teks : Matteus 16:24
Tema : Om met oorgawe te volg . . . .
Gemeentesang : Psalm 119:12,13,19; Skrifb 12-3:1,2; Psalm 9:7; Lied 241:2,3; Skrifb 14-3:4; Psalm 71:1 (1936) en 2,3 (Cloete); Skrifb. 13-3
Liturg: Dr. Pieter Heystek
Lees : 1 Korintiërs 13
Teks : 1 Korintiërs 13:13a
Tema : Drie duursame deugde ondanks die dinge van die dag . . . . .
Gemeentesang :  Lied 530:1,3; Psalm 116:1,4; Skrifb 9-4:1,2,3; Skrifb 94:4,5,6; Psalm 119:51,53;
Skrifb. 13-3
16 Sep 2012 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Lees : Matteus 18:1-5
Teks : Matteus 18:2,3
Tema : Eerste staan is dalk buite (die koninkryk) staan . . . . .
Gemeentesang : Voorsang: Psalm 128:1,3,4; Psalm 128:1 (Cloete); Skrifb. 2-4:1,2; Lied 525:3; Psalm 33:3 (Cloete); Psalm 84:5 (Cloete); Psalm 100:2,4; Psalm 119:4; Psalm 119:4; Skrifb. 13-3
Liturg: Dr. Pieter Heystek
Lees : Matteus 6:5-15
Teks : Matteus 6:5,6 (klem v.6)
Tema : In jou kamer, agter ‘n toe deur . . . .
Gemeentesang : Voorsang: Lied 184:1-4; Psalm 33:1,7 (Cloete); Psalm 81:1,12; Skrifb 10-2; Psalm 33:2,10,11; Skrifb. 13-3
9 Sep 2012 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Lees : Spreuke 1:1-7
Teks : Spreuke 4:27
Tema : Moenie koers verloor en verdwaal nie ...
Gemeentesang : Voorsang: Lied 168:1,2,3; Psalm 100:1,2,3 (Cloete); Skrifb. 12-2:4,5; Psalm 25:3,4 (Cloete); Psalm 25:2; Lied 525:3; Skrifb. 13-3
Liturg: Dr. Pieter Heystek
Lees : Matteus 6:19-34
Teks : Matteus 6:33
Tema : Eerste dinge eerste!
Gemeentesang : Skrifb. 14-3:1,4; Psalm 33:1,7 (Cloete); Psalm 33:5 (Cloete); Psalm 33:2,11; Psalm 33:4 (Cloete); Skrifb. 13-3
26 Aug 2012 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Lukas 10:40-42
Preekteks: Lukas 10:41 en 42
Preektema: Besig, besig, besig . . . . . Met wat?
Gemeentesang: Ps 100:1-4; Psalm 111:1-4 (Cloete); Psalm 9:1,7; Psalm 33:7 (Cloete); Psalm 33:2; Psalm 23:3; Psalm 20 (Cloete); Skrifb. 10-2; Lied 203:1; Skrifb. 13-3
Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Jesaja 40:12-31
Preekteks: Jesaja 40:29-31 (klem vers 31)
Preektema: Vlieg soos ‘n arend . . . . .
Gemeentesang: Skrifb. 15-1:1-4; Lied 163:1; Lied 168:1,2,3; Skrifb. 12-3:1,2; Psalm 84:1,2,5 (Cloete); Skrifb. 13-3
19 Aug 2012

Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Johannes 17
Preekteks: Johannes 17:22 en 23 (klem op vers 23)
Preektema: Jý is geliefd!
Gemeentesang: Ps 128:1(almal), 2(mans), 3(dames), 4(almal); Lied 184:1,3; Skrifb. 12-3:1,2; Skrifb. 14-3:1; Psalm 33:2; Psalm 20:4; Psalm 100:1,2,4; Lied 334:1,2,4; Skrifb. 13-3

Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Matteus 6:19-34
Preekteks: Matteus 6:25,27
Preektema: Met kommer kom jy nêrens nie.
Gemeentesang; Lied 190:1,3; Psalm 91:1,6; Psalm 91:7,8; Psalm 91:3 (Cloete); Skrifb. 14-2; Skrifb. 13-3
12 Aug 2012 Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Jes. 40:28-31, Matt. 11:25-30
Teks : Matt. 11:28
Preektema : Jesus se persoonlike uitnodiging . . . neem dit aan!
Lofprysing : Lied 203:1,2,3
Gemeentesang : Psalm 91:1; Psalm 91:7; Psalm 92:2 (Cloete); Psalm 33:7 (Cloete); Psalm 84:2; Skrifb. 13-3
audio Liturg : Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Matt. 11:25-30
Teks : Matt. 11:28
Preektema : Jesus se persoonlike uitnodiging . . . neem dit aan!
Gemeentesang: Psalm 33:7,11; Psalm 33:7 (Cloete); Psalm 33:2; Psalm 84:2; Skrifb. 13-3
audio
05 Aug 2012 Liturg : Ds. Rassie Smit
Skriflesing : 2 Sam. 11 & 12
Teks : 2 Sam. 11:27
Preektema : Naamloos maar deur God se genade nie doelloos.
Gemeentesang : Psalm 98:1; Skrifb. 9-3:1,2; Psalm 89:2;
Skrifb. 18-7:12;  Skrifb. 15-7:6; Skrifb. 13-3
audio Liturg : Dr. Attie Bogaards
Skriflesing : Genesis 18; 12:1-3
Teks : Genesis 18:17-19; 12:1-3
Preektema : Die HERE verkies ons tot ‘n besondere taak.
Gemeentesang : Psalm 138:1; Psalm 1:1,4; Psalm 98:1,4; Skrifb. 13-3
audio
29 Jul 2012 Liturg : Dr P Heystek
Skriflesing: Johannes 21:15-25
Preekteks: Johannes 21:15-17
Preektema: My kind, is jy regtig lief vir My?
Gemeentesang: Lied 334:1-almal, 2-dames, 3-mans, 4-almal; Psalm 18:1,12 (2de melodie); Skrifb. 12-2:4,5; Skrifb. 9-4:1,3; Psalm 84:1; Psalm 18:1 (Cloete); Skrifb. 13-3.
Klank Liturg : Dr P Heystek
Skriflesing: 1 Johannes 2:28- 3:10
Preekteks: 1 Johannes 3:1
Preektema: Hoe werk dit dat die Here juis vir my lief is?
Gemeentesang: Lied 334:1-4; Psalm 18:1 (2de melodie)
Psalm 119:19;                                         Psalm 134:4; Skrifb. 2-4:1; Skrifb. 13-3
Klank
22 Jul 2012 Liturg : Dr P Heystek
Skriflesing: Johannes 15:1-8
Preekteks: Johannes 15:1 en 4a
Preektema: Die geheim van ‘n gelukkige en sinvolle lewe.
Gemeentesang: Psalm 111:1,4; Psalm 100:1-almal, 2-mans, 3-dames, 4-almal; Ps. 84:1; Psalm 84:6; Skrifb. 14-1:2,3; Psalm 119:51; Psalm 128:1 (Cloete); Ps. 33:3 (Cloete); Skrifb. 13-3
Klank Liturg : Dr P Heystek
Skriflesing: Johannes 15:1-8
Preekteks: Johannes 15:4b
Preektema: Die sin van snoeityd vir 'n sinvolle lewe!
Gemeentesang: Skrifb. 10-2; Psalm 84:1; Psalm 84:4,6; Psalm 84:5 (Cloete); Psalm 119:51,62; Skrifb. 13-3
Klank
15 Jul 2012 Liturg : Dr P Heystek Klank Liturg : Dr P Heystek Klank
08 Jul 2012 Liturg : Dr P Heystek Klank Liturg : Ds Douw Breedt Klank
01 Jul 2012 Liturg : Dr P Heystek Klank Liturg : Dr P Heystek Klank
24 Jun 2012 Liturg : Dr P Heystek Klank Liturg : Dr P Heystek Klank
17 Jun 2012 Liturg: Ds Johannes Aucamp
Skriflesing: Matt 28: 11-20
Fokus: verse 19-20
Sang: Ps 145:1-3 (C); Ps 145: 4 & 5 (C); Ps 145 : 6 & 7 (C); Ps 145: 8 & 9 (C)
Klank Liturg : Ds J Bingle
Skriflesing: 2 Kor. 4:5-15
Prediking: 2 Kor.4:7 Barskruike bestem vir behouering en besending
Gemeentesang: Ps. 108-2:1,2,3; Ps. 5-2:1,5; Ps. 134-1:4; Ps. 31-1:1,3,5 en Ps. 71-1:12; SB 15-7:2,4,5
Klank
10 Jun 2012 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Efesiërs 4:25-32
Preekteks: Spreuke 15:1
Preektema: Die seën van ‘n “sagte” antwoord!
Gemeentesang : Skrifb. 8-6:1,3,4,5 (Beurtsang);
Psalm 33:1; Psalm 98:1,2 (Cloete); Psalm 81:11,12; Psalm 33:2; Skrifb. 13-3
Klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: 2 Korintiërs 4
Preekteks: 2 Korintiërs 4:17,18
Preektema: Kyk verder as ver en weet: swaarkry SAL klaarkry!
Gemeentesang: Skrifb. 14-2; Skrifb. 10-2; Psalm 111:2 (Cloete); Skrifb. 18-6:1-5; Skrifb. 13-3
Klank
03 Jun 2012 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Job 13
Preekteks: Job 13:3
Preektema: Ek is kwaad vir U Here! . . . . hoe nou gemaak?
Gemeentesang: Skrifb. 12-3:1,2; Lied 464:1-4; Skrifb 2-4:1,2,3; Skrifb. 1-3:1; Skrifb. 1-3:2,3; Psalm 18:1; Skrifb. 13-3
Klank Liturg: Ds. Petrus Venter
Skriflesing: Rigters 15:1-20
Preekteks: Rigters 15:17-19
Gemeentesang: Psalm 146:1,2; Psalm 66:8,9; Psalm 105:2,5; Skrifb. 13-3
Klank
27 Mei 2012 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Johannes 14
Preekteks: Johannes 14:16 en 17
Preektema: Altyd by my . . . . ek NOOIT alleen nie!
Gemeentesang: Skrifb. 8-2:1-5 (melodie Ps. 100); Psalm 119:51,62; Psalm 111:1,2,3,4; Skrifb. 12-2:4,5; Skrifb. 8-1:1,2; Psalm 119:19; Lied 464:1-4; Skrifb. 13-3
Klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Efesiërs 4:1-4
Preekteks: Efesiërs 4:4
Preektema: Kinder kwaadword en pappa en mamma!
Gemeentesang: Lied 163; Lied 169:1,2,3; Lied 190:1,2,3; Lied 334:1,3; Lied 184:1; Psalm 119:4; Psalm 128:3; Psalm 134:2,4; Skrifb. 13-3
Klank
20 Mei 2012 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Romeine 3:9-26
Preekteks: Romeine 3:23,24
Preektema: Genade onbeskryflik groot . . . .
Gemeentesang: Skrifb. 12-3:1,2; Lied 203:1,2; Psalm 138:1 (Cloete); Psalm 119:45; Psalm 150:1,2 (Cloete); Lied 525:3; Psalm 116; Skrifb. 10-2; Sing: Lied 334:1,2,3,4; Skrifb. 13-3
Klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Lukas 17:1-19
Preekteks: Lukas 17:14-17
Preektema: Dankie, dankie, dankie vir die nuwe lewe!
Gemeentesang: Psalm 116:5,6,7 (Cloete); Psalm 146:3,5 (Cloete); Psalm 68:9; Psalm 138:1,4; Skrifb. 13-3
Klank
13 Mei 2012 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Efesiërs 4:17-32
Preekteks: Efesiërs 4:26
Preektema: Boos, bloedig verergd . . . Wat nou?
Gemeentesang: Lied 184:1,3,4; Skrifb. 12-3:1,2; Skrifb. 2-4:1; Skrifb. 2-4:2; Skrifb. 2-4:3; Skrifb. 9-4:1,6; Skrifb. 14-1:3; Skrifb. 13-3
Klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: 1 Tessalonisense 5:12-28
Preekteks: 1 Tessalonisense 5:18
Preektema: Dankbaar . . . . deur dik en dun!
Gemeentesang: Skrifb. 20-2:1,2,3,7; Psalm 111:1,2,4 (Cloete); Psalm 138:1; Psalm 116:1,5,7; Skrifb. 13-3
Klank
06 Mei 2012 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Romeine 8:18-39
Preekteks: Romeine 8:28
Preektema: Romeine 8:28 se belofte én se                                         voorwaarde!
Gemeentesang: Lied 184:1,3,4; Lied 190:1,3; Psalm 18:1,14; Psalm 68:1; Psalm 32:1 (Cloete); Psalm 116:1,7,10; Skrifb. 13-3
Klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Efesiërs 4:17-32
Preekteks: Efesiërs 4:26
Preektema: As ek kwaad word . . . hoe dan                                         gemaak.
Gemeentesang: Skrifb. 12-3:1,2; Skrifb. 10-2; Skrifb. 2-4:1,2,3; Skrifb. 9-4:1,6; Skrifb. 14-1:3; Skrifb. 13-3
Klank
29 Apr 2012 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Romeine 8:18-39
Preekteks: Romeine 8:28
Preektema: Romeine 8:28 se belofte . . . wat ‘n                                         troos!
Gemeentesang: Skrifb. 20-1:1,5,6; Skrifb. 18-7:1,10,11,12; Skrifb. 2-4:1; Skrifb. 2-4:2; Skrifb. 2-4:3; Psalm 119:12; Psalm 119:4; Psalm 146:1,4 (Cloete); Skrifb. 13-3
Klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Psalm 23
Preekteks: Psalm 23:4c
Preektema: U is by my . . . Ek is nie alleen nie.
Gemeentesang: Psalm 36:2,3 (Cloete); Psalm 23:2 (Cloete); Psalm 31:5,19; Skrifb. 13-3
Klank
22 Apr 2012 Liturg : Ds J Bingle Klank Liturg : Ds J Bingle Klank
15 Apr 2012 Liturg : Ds J Bingle
Skriflesing: 1 Kor. 15:12-19
Prediking: 1 Kor. 15:32b Die dood is doodseker, maar ná die opstanding ook verseker dood!
Gemeentesang: Lied 151:1,2; Ps. 89-1:3,4; Ps. 9-2:1,3; Ps. 119-1:60 (2e Melodie); Lied 422:1,2,3
Klank Liturg : Ds J Bingle
Skriflesing: Joh. 20:19-21:14
Prediking: Joh. 20:21,29;21:12a Ná die opstanding: Gemagtig, ‘gewoord’ en                       gewaarborg
Gemeentesang: Ps. 36-2:2,3; SB 1-1:6,7
Klank
08 Apr 2012 Liturg: Dr Pieter Heystek Klank Liturg: Dr Pieter Heystek Klank
06 Apr 2012 Goeie Vrydag Nagmaal diens
Liturg: Dr. Pieter Heystek
Klank .
01 Apr 2012 Liturg: Dr. Pieter Heystek Klank Liturg: Ds Ben Fourie Klank
25 Mrt 2012 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Romeine 8:18-30
Preekteks: Romeine 8:28
Preektema: Romeine 8:28 . . . . die belofte van alles,
net mooi alles.
Gemeentesang: Psalm 116:1,2,4,7 (Beurtsang); Skrifb. 14-1:1; Skrifb. 1-3:1,2,3; Psalm 100:1,2,3; Skrifb. 14-2; Skrifb. 13-3
Klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Matteus 27:32-56
Preekteks: Matteus 27:46
Preektema: Verlaat, verstoot en vergeet?
Gemeentesang: Psalm 146:3,4 (Cloete);  Sing: Psalm 42:1 en Skrib. 2-4:3; Skrifb. 11-2:2; Lied 190:1,2,3; Skrifb. 13-3
Klank
18 Mrt 2012 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Romeine 8:18-30
Preekteks: Romeine 8:28
Preektema: Romeine 8:28 is ‘n vaste belofte . . . .
Gemeentesang : Skrifb. 5-4:1-6 (Beurtsang); Psalm 9:7; Skrifb. 10-1:2; Skrifb. 14-2; Skrifb. 13-3
Klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: 2 Korintiërs 1:1-11
Preekteks: 2 Korintiërs 1:3-6
Preektema: Trauma en die troos van die teks.
Gemeentesang: Psalm 116:1,2,3; Psalm 116:4,5,7; Psalm 40:3; Psalm 116:3,4,6 (Cloete); Skrifb. 13-3
Klank
11 Mrt 2012 Liturg: Ds Johannes Bingle
Skriflesing: Luk. 23:26 ev.
Prediking: Vensters oop op Golgota
Gemeentesang: SB 1-2:1,2,3; Ps. 43-1:3; Ps. 29-2:1-5; SB 13-3; Ps. 143-2:3; Ps. 71-1:9,10,12,14
Klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
Voorsang: Lied 525:1,2 Lied 184:1,4
Skriflesing: Johannes 11:1-44
Preekteks: Johannes 11:33,35,38
Preektema: Ek en emosie . . . . . én Jesus by Lasarus se graf.
Gemeentesang:  Psalm 146:1,4 (Cloete); Psalm 42:1 (Cloete) Psalm 150:1; Psalm 138:4;                                         Skrifb. 13-3
Klank
04 Mrt 2012 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Voorsang: Psalm 119:63
Skriflesing: Lukas 15
Preekteks: Lukas 15:7,10,24,31
Preektema: Die fees vind plaas, ongeag . . . . .
Gemeentesang: Lied 190:1; Lied 525:3; Psalm 23:3; Lied 203:1,2,3; Skrifb. 13-3
Klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Matteus 7:1-6
Preekteks: Matteus 7:3-5
Preektema: Ek en my ego én . . . . . die Here se Woord!
Gemeentesang: Psalm 138:1,3; Psalm 40:4; Psalm 138:2 (Cloete); Skrifb. 13-3
Klank
26 Feb 2012 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Voorsang: Lied 190:1
Skriflesing: 2 Korintiërs 12:1-10
Preekteks: 2 Korintiërs 12:9a
Preektema: Genoeg genade . . . . wat ‘n genade in die lewe met meer as een tekort!
Gemeentesang: Lied 203:1,2,3; Lied 530:1,2,3; Psalm 23:1,3 (Cloete); Skrifb. 18-6; Skrifb. 10-2; Psalm 100:1-4 (Beurtsang); Skrifb. 13-3
Klank JEUGDIENS
Liturg: Dr. Pieter Heystek
Ons lees saam uit die Bybel: Lukas 2:41-52
Watter vers is vir die preek belangrik? Lukas 2:51
Die preek in een sin gesê: Doen as kind soos Jesus gedoen het toe Hy 'n kind was.
Ons sing dat die kerkdak lig: Lied 530:1,2,3; Lied 168:1,3; Lied 184:1,3,4; Skrifb. 13-3
Klank
19 Feb 2012 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Voorsang: Lied 464:1,3
Skriflesing: Lukas 15:11-32
Preekteks: Lukas 15:25-32
Preektema: Die oudste seun en pa en ek . . . . .
(pa word veroordeel)
Gemeentesang: Psalm 33:11; Skrifb. 14-3:3; Psalm 91:2,6; Psalm 20:2,4; Lied 203:1,2,3; Skrifb. 13-3
Klank Liturg: Dr. Heinrich Zwemstra
Skriflesing: Joh. 11:1-44
Teksvers: Joh. 11:25,26
Preektema: Jesus se opstanding en ons opstanding. Jesus is die OPSTANDING en die LEWE.
Gemeentesang: Psalm 47:1,4; Skrifb. 5-4:1,2,5,6; Skrifb. 14-1:1,2; Skrifb. 13-3
Klank
12 Feb 2012 Liturg: Ds J Bingle Klank Liturg: Dr Pieter Heystek Klank
05 Feb 2012 Liturg: Dr Pieter Heystek
Voorsang: Skrifb. 12-3:1,2
Skriflesing: Lukas 15:11-32
Preekteks: Lukas 15:17-24
Preektema: Die teruggaan . . . . . na “Pa” toe!
Gemeentesang: Lied 203:1,2,3; Psalm 119:63; Skrifb. 10-1:1; Lied 190:1,2,3; Skrifb. 13-3
Klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Filippense 2; 1 Tessalonisense 5
Preekteks: Fil. 2:14; 1 Tess 5:18
Preektema: Dankbaarheid . . . . . duidelike opdrag van God aan sy kind.
Gemeentesang: Lofsing: Psalm 147:1,2,3 (2de melodie); Skrifb. 14-3:4; Psalm 147:3,4 (Cloete – 2de melodie); Skrifb. 13-3
Klank
29 Jan 2012 Liturg: Dr Pieter Heystek
Op versoek het die Kerkraad besluit dat verlede Sondagaand se preek herhaal moet word. 
Skriflesing : Lukas 15
Teks : Lukas 15:11,12
Preektema : Verlore en weer gevind . . . . wat ‘n genade!
Gemeentesang : Psalm 84:1,4 (Cloete); Psalm 84:5 (Cloete); Skrifb. 1-2:1,2,3; Psalm 84:5,6; Skrifb. 13-3
Klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
Voorsang: Skrifb 20-2:1,6,7
Skriflesing: Psalm 8
Preekteks: Psalm 8:4-6
Preektema: Die werk van die Here se vingers en ek . . . (waar pas ek in?)
Gemeentesang: Psalm 119:26; Psalm 8:1,3,4,5;  Psalm 119:33,62; Skrifb. 13-3
Klank
22 Jan 2012 Liturg: Ds. Rassie Smit
Skriflesing : Jeremia 6
Teks : Jeremia 6:16
Preektema : Kies die regte pad.
Gemeentesang : Psalm 138:1; Skrifb 9-3:1; Skrifb 16-1:1,2,3,6; Psalm 25:2; Psalm 25:4,5; Skrifb. 13-3
Klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
Voorsang : Lied 190:1,2,3
Skriflesing : Lukas 15
Teks : Lukas 15:11,12
Preektema : Verlore en weer gevind . . . . wat ‘n genade!
Gemeentesang : Psalm 84:1,4 (Cloete); Psalm 84:5 (Cloete); Skrifb. 1-2:1,2,3; Psalm 84:5,6; Skrifb. 13-3
Klank
15 Jan 2012 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Johannes 1:1-18
Teks : Johannes 1:16
Preektema : Genoeg genade . . . . wat ‘n genade!
Gemeentesang : Psalm 146:1,4 (Cloete); Skrifb 14-1:1; Skrifb 9-1:11; Skrifb 1-3:1,2,3; Psalm 134:4; Psalm 146:1
Skrifb. 13-3
Klank Liturg: Ds. Attie Venter van Annlin.
Skriflesing : Hebreërs 12
Teks : Hebreërs 12
Preektema : Watter bagasie hou jou terug?
Gemeentesang : Psalm 33:1,2; Psalm 38:1,8; Skrifb 5-4:1,2,5,6; Psalm 73:4,5; Skrifb. 13-3
Klank
08 Jan 2012 Liturg: Ds Willem Steyn Klank . Klank
01 Jan 2012 Liturg: Ds J Bingle Klank . Klank
tuisblad