TUISBLAD

WOORDBEDIENING
Preke : 2010 en 2011. Preke : 2012                                                                                                                                                                     
DATUM OGGENDDIENS   AANDDIENS  
29 Des 2013 Litrug: Dr Pieter Heystek Gesamentlike diens met GK Magalieskruin
25 Des 2013 Gesamentlike diens met GK Magalieskruin
22 Des 2013 Liturg: Ds Pieter du Plessis Gesamentlike diens met GK Magalieskruin
08 Des 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Gesamentlike diens met GK Magalieskruin
01 Des 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Matteus 22:34-40
Preekteks: Matteus 22:37 en 38
Preektema: Die grootste en die eerste gebod . . . . . Jesus draai nie doekies om nie!
Gemeentesang: Lied 334:1-4; Psalm 9:1,7,8; Lied 525:3; Psalm 116:1,2; Psalm 18:1 (Cloete); Skrifb. 13-3
Liturg: Ds A Venter
Skriflesing: Johannes 17
Tema: God dra ons deur sy liefde veilig na ons bestemming by Hom.
Gemeentesang: Lied 151:1,2; Psalm 116:1,7,9,10; Skrifb. 14-4:1,2,3,4; Lied 184:1,2,3,4; Skrifb. 13-3
24 Nov 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Johannes 13:1-17
Preekteks: Johannes 13:12 (Laaste sin)
Preektema: Jesus en die wasskottel en handdoek!
Gemeentesang: Lied 241:1; Lied 203:2; Lied 241:2; Lied 525:3; Lied 334:1-4; Skrifb. 13-3
Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Johannes 13:1-17
Preekteks: Johannes 13:14
Preektema: Wasskottel én handdoek én voetewas mense.
Gemeentesang: Skrifb. 9-4:1; Skrifb. 9-4:3,4; Psalm 133:1,2; Skrifb. 14-1:3; Skrifb. 13-3
17 Nov 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Romeine 8:18-30
Preekteks: Romeine 8:28
Preektema: Alles ten goede . . . . leef daarom met aller oorgawe!
Gemeentesang: Skrifb. 2-4:2,3; Skrifb. 13-3; Psalm 116:5,2 (Cloete); Lied 184:1,2,4; Skrifb. 18-6; Skrifb. 4-6; Lied 190:1,3; Skrifb. 13-3
Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Psalm 147
Preekteks: Psalm 147:3 en Psalm 34:19
Preektema: Gebreek, gebroke . . . . seer en seën!
Gemeentesang: Psalm 147:1 (Cloete); Skrifb. 2-2:3; Psalm 40:3; Psalm 147:2,4; Skrifb. 13-3
10 Nov 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Lukas 14:25-33
Preekteks: Lukas 14:26 en 27; Markus 8:34 en 35
Preektema: Om Jesus Christus te volg kos jou baie! (Dissipelskap is duur)
Gemeentesang: Lied 190:1 en 3; Psalm 119:4; Psalm 20:4; Skrifb. 12-3:1,2; Lied 190:2; Psalm 100:1-4 (Beurtsang); Skrifb. 13-3
Kerssangdiens o.l.v. Pta-Magalieskruin .
03 Nov 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Matteus 9:9-13 en 16:24-28
Preekteks: Matteus 9:9
Preektema: Hoor!! Jesus praat met JÓÚ!
Gemeentesang: Lofsang: Psalm 146:4-6 (Cloete); Sing: Skrifb. 15-7:5; Sing: Psalm 92:5 (Cloete); Sing: Psalm 100:1-4; Sing: Psalm 25:2; Skrifb. 13-3
Liturg: Ds. Petrus Venter van die Geref. Kerk Pretoria
Skriflesing: Matt 13:44-46; 1 Kron 4:1-10
Teks: Matt 13:44-46; 1 Kron 4:9-10
Gemeentesang: Psalm 71:1,9; Psalm 119:6,58; Psalm 102:1,8; Psalm 107:1,11
27 Okt 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skiflesing: 1 Konings 19
Preekteks: 1 Konings 19:11 & 12
Preektema: Die lewende Here fluister en ek moet luister . . . .
Gemeentesang: Psalm 33:1,5,11; Skrifb. 1-3:1,2; Skrifb. 10-2; Psalm 84:4,5 (Cloete); Psalm 20:2,4; Psalm 33:2,3 (Cloete); Skrifb. 13-3
Geen aanddiens.  .
20 Okt 2013 Liturg: Prof.Amie van Wyk.
Skriflesing: Jeremia 32:1-28 & 42-43
Teks: Jeremia 32:8
Tema: Koop vir jou ‘n stuk grond.
Gemeentesang: Psalm 146:1,2,7 & Skrifb. 4-6; Skrifb. 12-3:1,2; Psalm 130:2,4; Psalm 42:1,3,7; Skrifb. 18-6:1,2,3,4,5; Skrifb. 13-3
Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Genesis 37 & Genesis 39:1-3
Preekteks: Genesis 39:2a
Preektema: Die nabyheid van die Here (en die effek daarvan in die onmoontlikste situasies)
Gemeentesang: Psalm 146:1,2,3; Psalm 91:1,6; Psalm 118:7; Skrifb. 13-3
13 Okt 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Johannes 15:1-8
Skiflesing: Johannes 15:1-8
Preektema: Moenie weg bly nie, bly in !
Gemeentesang: Psalm 33:1,2 (Cloete); Lied 190:1-3; Psalm 73:5 (Cloete); Skrifb. 10-2; Psalm 73:10,12; Skrifb. 13-3
Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Matteus 10:26-31
Preekteks: Matteus 10:29
Kategismus: Sondag 10
Preektema: Waar is God as . . . . . ?
Gemeentesang: Psalm 84:1,2; Psalm 42:1,5; Skrifb. 14-2; Psalm 91:1,6; Skrifb. 13-3
06 Okt 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: 2 Korintiërs 12:1-10
Preekteks: 2 Korintiërs 12:7b-9
Tema: Pyn . . . . pynlik positief vir my en my naaste!
Gemeentesang: Skrifb. 11-2:1,2,4; Lied 184:1; Lied 184:3,4; Psalm 42:1,7; Psalm 119:25 en Skrifb. 14-2; Skrifb. 13-3
Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Lukas 15:11-32
Preekteks: Lukas 15:11a
Tema: My Hemelse Vader . . . uniek anders!
Gemeentesang: Psalm 92:1 (Cloete); Psalm 92:2 (Cloete); Skrifb. 12-3:1,2; Skrifb. 12-2:1; Psalm 33:1,11; Skrifb. 13-3
29 Sep 2013 Liturg: Ds P Kruger Liturg: Ds P Kruger
22 Sep 2013 Liturg: Ds L Aucamp Liturg: Ds L Aucamp
15 Sep 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Liturg: Dr. Pieter Heystek
08 Sep 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skiflesing: Hebreërs 4:12-16 Preekteks: Hebreërs 4:14-16 Preektema: Gaan gerus, moenie bang wees nie!
Gemeentesang: Lied 241:3 en Psalm 118:7 (Cloete); Lied 184:1,4; Lied 1:2,3,5 (mel. Ps. 100); Psalm 33:5 (Cloete); Psalm 146:3,4 (Cloete); Skrifb. 13-3
Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Jakobus 1:19-27
Preekteks: Jakobus 1:22
Tema: Voeg die daad by die woord . . . .
Gemeentesang: Psalm 25:1,2 (Cloete); Psalm 146:1; Psalm 40:4; Psalm 119:18; Skrifb. 13-3
01 Sep 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skiflesing: Efesiërs 6:1-4
Preekteks: Efesiërs 6:4a
Preektema: Kinders grootmaak is nie kinder-speletjies nie.
Gemeentesang: Psalm 146:1,4,8; Skrifb. 12-3:1; Skrifb. 12-3:2; Psalm 134:4; Psalm 119:4; Psalm 100:1,2,4; Skrifb. 13-3
Liturg: Ds. Cassie Aucamp
Skriflesing: Efesiërs 3
Preekteks: Efesiërs 3:5
Tema: Die evangelie – God se geheimenis soos nog nooit tevore bekendgemaak.
Gemeentesang: Ps. 149:1,2; Ps. 89:8 en Skrifb. 5-3:1,2; Skrifb. 1-1:4,6; Skrifb. 13-3
25 Aug 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skiflesing: Hebreërs 4:12 en 13
Preekteks: Hebreërs 4:13
Preektema: Om vir die lewende Here weg te kruip of iets weg te steek is ewe onmoontlik.
Gemeentesang: Psalm 100:1-4; Skrifb. 12-3; Psalm 139:1,12; Psalm 92:1,2; Psalm 116 (Cloete); Skrifb. 10-2; Skrifb. 13-3
Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Lukas 19:1-10
Preekteks: Lukas 19:5,6,9,10
Preektema: Seën vir ‘n sondaar/sondares . . .
Gemeentesang: Psalm 98:1 (Cloete); Psalm 130:2,4; Skrifb. 14-3:4; Psalm 98:1,2; Skrifb. 13-3
18 Aug 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skiflesing: Psalm 139
Preekteks: Hebreërs 4:12 + 13
Preektema: God se woord: skerper as skerp en sny dieper as diep!
Gemeentesang: Psalm 33:1,5; Psalm 33:1 (Cloete); Psalm 33:2,5 (Cloete); Psalm 33:2; Psalm 134:4; Psalm 33:3 (Cloete); Skrifb. 13-3
Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Joh. 4:1-15 en Joh. 7:37-39
Preekteks: Johannes 7:37b
Preektema: As jy nie kom nie, kry jy niks nie!
Gemeentesang: Psalm 23:1,3; Psalm 42:1 en Psalm 42:1 (Cloete); Skrifb. 18-6: 1,4,5; Skrifb. 13-3
11 Aug 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Hebreërs 12:4-13
Teks : Hebreërs 12:7
Preektema : Vir die kind van God is swaarkry baie meer as sukkel en seerkry!
Gemeentesang: Psalm 92:1,2 (Cloete); Skrifb. 2-2:1,3; Psalm 9:1,5,7,9 (Cloete); Psalm 31:7,8,9 (Cloete); Psalm 42:5; Psalm 134:4; Skrifb. 11-2:1,2 en Ps. 100:2 (Cloete); Skrifb. 13-3
Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing : Johannes 10:1-21
Teks : Johannes 10:11a
Preektema : Die goeie herder is voorwaar baie goed!
Gemeentsang : Psalm 23:1,3; Skrifb. 14-2; Skrifb. 17-2:5,6 (mel. Ps 134); Psalm 23:1 (Cloete); Skrifb. 13-3
04 Aug 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skiflesing: Hebreërs 11:32 – 12:3
Preekteks: Hebreërs 12:2b en 3
Preektema: Onthou Jesus se voorbeeld en volhard voluit enduit!
Gemeentesang: Lied 168:1,2,3; Skrifb. 18-7:1,3,5,6; Skrifb. 12-3:1,2 en Skrifb. 14-1:1; Lied 241:1,2; Psalm 100:2,4 en Psalm 128:3; Skrifb. 18-6:1,2,5; Skrifb. 13-3
Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Efesiërs 2:1-10
Preekteks: Efesiërs 2:4,5
Preektema: Goeie nuus vir groot sondaars!
Gemeentesang; Psalm 33:1,2,5 (Cloete); Psalm 33:7 (Cloete); Psalm 33:5; Psalm 33:2; Psalm 40:3,5; Skrifb. 13-3
28 Jul 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skiflesing: Eksodus 2:1-10
Preekteks: Hebreërs 11:23-28
Preektema: Onthou vir Moses . . . . ‘n man wat enduit volhard het.
Gemeentesang: Skrifb. 12-3:1,2; Skrifb. 1-3:1; Skrifb. 1-2:1,2,3; Skrif. 1-3:2,3; Psalm 89:6; Skrifb. 11-2:1,2; Skrifb. 13-3
Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Eksodus 3
Preekteks: Eksodus 3:6
Preektema: Verwondering . . . ‘n wonderlike geloofsgenade!
Gemeentesang: Ps 8:1,3,4,7 en Ps 92:1 (Cloete); Psalm 98:1 (Cloete); Sing: 98:2 (Cloete); Psalm 8:1,3,5 (Cloete); Skrifb. 13-3
21 Jul 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skiflesing: Genesis 22:1-19
Preekteks: Hebreërs 11:17-19
Preektema: Vele voorbeelde van vasbyt . . . . Abraham is een.
Gemeentesang: Psalm 100:1-4; Lied 190:1,2,3; Psalm 97:5 (Cloete); Lied 334:1,2,3,4; Psalm 33:5 en 6; Psalm 98:1,2 (Cloete); Skrifb. 13-3
Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Matteus 2:13-17
Preekteks: Markus 2:14
Preektema: Volg Mý . . . . sal jy?
Gemeentesang: Psalm 92:1 (Cloete); Psalm 84:4,5 (Cloete); Psalm 25:2,6; Psalm 73:10,12; Skrifb. 13-3
14 Jul 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek Liturg: Dr. Pieter Heystek
07 Jul 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek Liturg: Ds H Swemstra
30 Jun 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Liturg: Dr. Pieter Heystek
23 Jun 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Liturg: Dr. Pieter Heystek
16 Jun 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skiflesing: Psalm 51
Preekteks: Psalm 51:12 en Matt 5:8
Preektema: ‘n Kind van God se hart: rein en reg!
Gemeentesang: Skrifb. 10-2; Psalm 84:1,6; Psalm 84:5 (Cloete); Psalm 139:12; Psalm 84:4 (Cloete); Psalm 25:1,2; Skrifb. 13-3
Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Psalm 3 en 4
Preekteks: Spreuke 3:24
Preektema: ‘n Rustige nag (se slaap) gee krag vir die (lewens)-dag!
Gemeentesang: Psalm 92:1 (Cloete); Psalm 92:2; Psalm 119:18; Psalm 134:1,2 én Ps. 134:2 (Cloete); Skrifb. 13-3
09 Jun 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skiflesing: Lukas 12:22-34
Preekteks: Matteus 6:33
Preektema: Verkeede dinge eerste is verkeerd om . . . . sê die Here Jesus!
Gemeentesang: Lied 184:1,2; Lied 184:3,4; Skrifb. 2-2:3; Skrifb. 1-2:1,2,3; Skrifb. 13-3
Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Lukas 12:22-34
Preekteks: Matteus 6:33
Preektema: Eerste dinge eerste . . . . sê die Here Jesus!
Gemeentesang: Psalm 116:1,4,7; Psalm 116:2,7 (Cloete); Psalm 33:2; Psalm 100:1,2 én Ps. 134:1,2 (Cloete); Skrifb. 13-3
02 Jun 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: 1 Timoteus 6
Preekteks: Matteus 6:19,20
Preektema: Die groot “MOENIE” en die groot “JY MOET” . . . . .
Gemeentesang: Psalm 100:1-4 (Beurtsang); Psalm 111:1,2,3 (Cloete) én Psalm 119:7; Skrifb. 14-1:1; Psalm 33:4 (Cloete); Skrifb. 13-3
Liturg: Ds. Attie Venter van Pta-Annlin.
Skriflesing: Jeremia 20
Preektema: Here, ek kan nie meer nie, neem my roeping weg.
Gemeentesang: Skrifb. 18-7: 1,10; Psalm 46: 1,6; Skrifb. 15-1: 1,2,3,4
26 Mei 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Preekteks: Matteus 18:3
Skriflesing: Matteus 18:1-5
Preektema: Kindertjies en grootmense en die Koninkryk ......
Gemeentesang: Psalm 128:1,3; Skrifb. 12-3:1,2 én Skrifb. 1-3:2,3; Psalm 138:1,3; Skrifb. 13-3
Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Lukas 16:13-21
Preekteks: Lukas 16:20a
Preektema: Jou dwaas . . . . sê die Here!
Gemeentesang: Skrifb. 1-3:1; Skrifb. 1-3:2,3; Skrifb. 9-4:1,2,3; Psalm 119:7,12,51; Skrifb. 13-3
19 Mei 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Johannes 3:1-21
Preekteks: Johannes 3:7,8
Preektema: Soos die wind, God se kind!
Gemeentesang: Lied 241:2; Lied 334:1,2,3,4 (Beurtsang); Psalm 111:1,2 (Cloete); Lied 241:3; Skrifb 8-1:1,2; Skrifb. 10-1:1; Psalm 100 (1936 en Cloete); Psalm 98:1,2 (Cloete)
Liturg: Dr. Pieter Heystek
Psalm 98:1,2 (Cloete)
Preekteks: Hebreërs 12:1-3
Preektema: Vorentoe! Hou aan, met die volmaakte rolmodel voor oë . . Gemeentesang: Psalm 68:9; Psalm 68:13; Psalm 68:5 (Cloete); Psalm 119:26; Skrifb. 11-2:1 en Psalm 134:1,2,4
12 Mei 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Matteus 13:34-46
Preekteks: Matteus 13: 44-46
Preektema: Die allesoortreffende waarde!!!
Gemeentesang: Psalm 116:1,4,5,8; Lied 190:1; Lied 190:2,3; Psalm 112:1-3 (Cloete); Psalm 134:4; Psalm 40:2,4; Skrifb. 13-3
Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Filippense 3
Preekteks: Filippense 3:10a
Preektema: Ek wens, ek wens, ek wens . . .
Gemeentesang: Psalm 92:1,2 (Cloete); Skrifb. 12-3; Psalm 33:3 (Cloete); Psalm 18:1,14; Skrifb. 13-3
05 Mei 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Lukas 13:9-10 en Joh 15:1-8
Preekteks: Johannes 15:4b en 5
Preektema: Ek kan nie . . . ek kan nie . . . ek kan nie!
Gemeentesang: Psalm 73:10,12 en Skrifb. 2-4:1; Psalm 119:62,63; Psalm 40:3,5; Psalm 31:15,19; Skrifb. 13-3
Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Lukas 13:1-9
Preekteks: Lukas 13:6-9
Preektema: Vrugte, vrugte, vrugte!
Gemeentesang: Psalm 112:1,2,3 (Cloete); Psalm 40:3; Psalm 92:1,5 (Cloete); Skrifb. 13-3
28 Apr 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Genesis 1:26-31; Psalm 8
Preekteks: Genesis 1:26-28; Psalm 8:5-7
Preektema: Ek mensekind . . . . . wie en wat is ek regtig?
Gemeentesang: Psalm 98:1,2 (Cloete); Psalm 98:3 (Cloete); Psalm 111:1,2,4 (Cloete); Psalm 100:1,2,3,4 (Beurtsang); Psalm 119:4; Psalm 8:3,4,5,6; Skrifb. 13-3
Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Johannes 15
Preekteks: Johannes 15:4a
Preektema: U in my en ek in U . . . . . innig en veilig!
Gemeentesang: Lied 203:1,2,3; Psalm 84:4,5 (Cloete); Skrifb. 14-3:4; Psalm 33:2,7,11; Skrifb. 13-3
21 Apr 2013 Liturg : TS Marco Le Roux Liturg : TS Marco Le Roux
14 Apr 2013 Liturg : Ds Paul Kruger
Skriflesing : Luk 24:28-49 en Ef 3:14-21
Teks : Luk 24:33-36 en Ef 3:18-19a
Preektema : Gedeelde Paasvreugde is onuitputlike vreugde.
Gemeentesang : Skrifb. 1-2: 1,2,3; Ps. 18: 1 (Totius); Ps.19: 5 (2001) – 2e omdigting: Krog; Skrifb. 15-1: 3,4; Skrifb. 3-4: 1-5; Skrifb. 13-3.
Liturg: Ds Paul Kruger
Skriflesing : Mark 3:20,21; Joh 7:1-9; 1 Kort 15:1-8; Jak 1:18;
Teks : 1 Kort 15:7a
Preektema : Broer ontmoet broer.
Gemeentesang : Ps 59:1,5,10 (Totius) (2e); Ps 43:3,4 (Totius); Ps 138:1,4 (Totius); Skrifb. 13-3
07 Apr 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Matteus 28:1-10
Preekteks: Matteus 28:8
Preektema: Beleef die opstanding van Jesus Christus en leef die lewe sinvol!
Gemeentesang: Lied 2; Psalm 111:1,2,3,4 (Cloete); Psalm 146:1 (Cloete); Skrifb. 9-3:1; Psalm 98:1,2 (Cloete); Skrifb. 13-3
Liturg: Ds. Pieter le Roux van die GK Derdepoort
Skriflesing: 2 Tim. 2:1-13
Preekteks: 2 Tim. 2:2
Preektema: Leer van die leiers van gister, dra dit oor aan die leiers van môre.
Gemeentesang: Psalm 46:1,6; Psalm 36:2; Psalm 47:1,4; Skrifb. 13-3
31 Mrt 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Liturg: Dr. Pieter Heystek
29 Mrt 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
24 Mart 2013 Liturg: Ds Lourens Aucamp Liturg: Ds Peet van den Berg
17 Mrt 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Johannes 13:1-17
Preekteks: Johannes 13:8
Preektema: Die groot Voetewasser en ek . . . . . vandag, môre en al my dae.
Gemeentesang: Lied 203:1,2; Psalm 150:1,2 (Cloete) én Skrifb 10-2; Lied 190:1,3; Psalm 119:7; Lied 334:1,2,3,4; Psalm 119:19; Skrifb. 13-3
Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Lukas 15:1-24 en Johannes 8:1-11
Preekteks: Luk 15:20 en 24 en Joh 8:10,11
Preektema: God is liefde en dit raak jóú persoonlik .....
Gemeentesang: Psalm 84:1,2; Psalm 84:4; Lied 525:3; Lied 334:1-4; Skrifb. 13-3
10 Mrt 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Johannes 13:1-17
Preekteks: Johannes 13:4,5
Preektema: Die groot Voetewasser en ek . . . . vandag môre en al die dae!
Gemeentesang: Skrifb. 18-6:1-5 (Beurtsang); Skrifb. 4-6; Skrifb. 1-3:1; Skrifb. 1-3:2,3; Skrifb. 14-3:4; Skrifb. 14-1:1,3; Skrifb. 13-3
Liturg: Ds. Cassie Aucamp
Skriflesing: Jesaja 42:1-7; Mattheus 12:9-21
Teks: Mat.12:19 en 20
Tema: Jesus en die geknakte riet, die dowwe lamppit.
Gemeentesang: Ps.111:1-4 (Cloete); Ps.91:1; Ps.147:2 en 4; Ps.138:3 en 4 1; Skrifb. 13-3

03 Mrt 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Psalm 23 
Preekteks: Psalm 23:2 
Preektema: Rus in en vrede by . . . . .
Gemeentesang: Psalm 84:1,2,6; Lied 163; Lied 525;1,2; Psalm 128:2; Psalm 128:3; Psalm 23:1 (Cloete); Skrifb. 13-3
Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: 1 Petrus 1
Preekteks: 1 Petrus 1:15,16
Preektema: Die Here is heilig en ek moet heilig wees . . . . .
Gemeentesang: Lied 168:1,2,3; Psalm 150:1 en Lied 203:2,3; Lied:169:1; Lied 169:2,3; Psalm 105:1,2 (Cloete); Skrifb. 13-3
24 Feb 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Markus 4:35-41
Preekteks: Markus 38 en 40
Preektema: Die stromsee en Jesus slaap rustig . . . . .
Gemeentesang: Psalm 111:1,2; Psalm 111:3; Psalm 111:4; Skrifb 4-6; Skrifb 18-6; Psalm 146:1,4 (Cloete); Skrifb. 13-3
Ds Pieter van der Walt
17 Feb 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Psalm 8
Preekteks: Genesis 1:26
Preektema: Die lewende Here het jou geskep - erken en beleef jou potensiaal en uniekheid!
Gemeentesang: Lied 203:1,2; Lied 184:1,2; Lied 184:3,4; Lied 241:2; Psalm 100:2,4; Psalm 119:26; Skrifb. 13-3
Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Matteus 6:25-34
Preekteks: Genesis 1:26
Preektema: Die lewe is meer as eet en drink en klere . . . . . baie meer!
Gemeentesang: Lied 190:1; Psalm 119:12,18; Skrifb. 2-4:1; Skrifb. 2-4:2,3; Psalm 146:1,4; Skrifb. 13-3
10 Feb 2013 Liturg: Prof. Amie van Wyk
Skriflesing: Matt. 3:13 – 17 ; 4:1 -11
Preekteks: Matt. 4:1-11; Jak 1:12
Preektema: Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly.
Gemeentesang: Psalm 147:1,3,5; Skrifb 12-3:1,2; Skrifb 9-3:1; Skrifb. 15-7:1,4; Lied 334:1-4; Skrifb. 13-3
Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Psalm 46
Preekteks: Psalm 46:11
Preektema: Die sin van stilte . . . . .
Gemeentesang: Skrifb 12-3:1,2 en Skrifb 12-2:1,4; Psalm 46:1,6; Psalm 46:1 (Cloete); Psalm 33:2; Psalm 33:2; Skrifb. 13-3
03 Feb 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Numeri 13 en Josua 14
Preekteks: Josua 14:12
Preektema: Die bergwêreld as leefwêreld . . . .
Gemeentesang: Psalm 92:1 (Cloete) én Psalm 100:1,3; Psalm 40:2; Psalm 40:4; Psalm 20:2,4,5; Skrifb. 14-1:1; Skrifb. 13-3

 

 

.

Liturg: Ds. Pieter le Roux
Skriflesing: Joh. 17
Teks: Joh. 17:26b
HK: Sondag 8 Vr. & Antw. 25
Tema: God die fontein van liefde, gee Sy liefde aan ons.
Gemeentesang: Ps. 116-1: 1, 7 en 10; Ps. 119-1: 42; Ps. 133-1: 1 en 2
27 Jan 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Psalm 25
Preekteks: Matteus 7:13,14
Preektema: God se pad . . . . . loop dié pad en lewe.
Gemeentesang : Lied 190:1; Psalm 25:2; Psalm 25:4,5;
Psalm 25:6; Psalm 25:3 (Cloete); Psalm 119:39; Skrifb. 13-3
Liturg: Dr. Pieter Heystek
JEUGDIENS
Ons lees uit die Bybel: Lukas 2:41-52
Ons kyk na vers 43 en ons sê:
Pappa/mamma bly lief vir my asb al maak ek foute.
Ons sing lekker saam: Psalm 128:1,2; Lied 203:3; Psalm 119:4; Skrifb. 13-3
20 Jan 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Matteus 22:34-40
Preekteks: Matteus 22:37a
Preektema: Die groot gebod en klein mensie ek . . . .
Gemeentesang: Skrifb 2-4:1; Lied 184:1,3,4; Skrifb 14-1:3; Skrifb 15-1:2,3; Lied 334:1,2,3,4; Skrifb. 13-3
  Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Jakobus 1
Preekteks: Jakobus 1:2,3
Preektema: Probleme, probleme, probleme, én die Here én ek!
Gemeentesang: Skrifb 11-2:1,2; Psalm 31:12,13; Psalm 146:1,3; Skrifb 14-2; Skrifb. 13-3
 
13 Jan 2013 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Voorsang: Ps. 100:1-4 en Skrifb 2-4:1
Skriflesing: Markus 10:46-52
Preekteks: Markus 10:51,52
Preektema: Geloof, geloof, geloof . . . . gaan en gaan lewe!
Gemeentesang: Psalm 150:1,2 (Cloete); Lied 169:1,2,3; Lied 190:1,2,3; Skrifb. 13-3 
 

Liturg: Dr. Pieter Heystek
Voorsang: Lied 6:1,2,3 (Eer aan Hom nou!)
Skriflesing: Johannes 10:1-21
Preekteks: Johannes 10:10
Preektema: Lewe die lewe wat Jesus gee . . . dit is vol(uit) anders!
Gemeentesang : Psalm 119:7; Psalm 119:39; Psalm 31:15,17; Psalm 134:4; Lied 184:1,2,3,4; Skrifb. 13-3
 


06 Jan 2013 Liturg: Ds Attie Venter klank . klank
tuisblad