TUISBLAD

WOORDBEDIENING
Preke : 2010 en 2011. Preke : 2012    Preke : 2013                                                                                                                                                                
DATUM OGGENDDIENS   AANDDIENS  
28 Des 2014 Liturg: Ds L Aucamp klank Magalieskruin klank
25 Des 2014 Kersdag Erediens o.l.v Magalieskruin klank
21 Des 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek klank Magalieskruin klank
14 Des 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek klank Magalieskruin klank
07 Des 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek
klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
klank
30 Nov 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: 1 Johannes 3:1-10
Preekteks: 1 Johannes 3:1
Preektema: God is groot . . . . in sy liefde vir menskinders! (Vir mý!)
Gemeentesang: Lied 334:1-4 (Beurtsang); Lied 184:1; Lied 241:1; Psalm 134:4; Psalm 100:2,4; Skrifb. 2-4:1,2; Skrifb. 13-3
klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
Preekteks: Efesiërs 5:18-20
Preektema: Sing en dank met (Gees)-drif!
Kategismus: Sondag 20. Vr en antw 53
Gemeentesang: Psalm 149:1,2; Psalm 105:2; Psalm 105:1 (Cloete); Lied 150:1,2 (Cloete); Skrifb. 13-3
klank
23 Nov 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Psalm 139
Preekteks: Psalm 139:13-18 (spesifieke fokus: vers 16)
Preektema: God se nota’s en die betekenis daarvan vir God se kind se lewe . . . . .
Gemeentesang: Psalm 146:1,5,6,7; Skrifb 12-2:1 en Skrifb 12-3:1,2; Skrifb 1-2:1-3; Psalm 139:8; Psalm 146:1,4; Skrifb. 13-3
klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Johannes 13:1-17
Preekteks: Johannes 13:5,15
Preektema: Ondertoe . . . voete toe vir Voetedoening!
Gemeentesang: Psalm 100:1-4; Psalm 133:1,2; Psalm 119:22; Lied 334:1-4; Skrifb. 13-3
klank
16 Nov 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Jesaja 40:18-31
Preekteks: Jesaja 40:31
Preektema: God se krag in elke omstandigheid van die elke dag van sy kind se lewe . . . . .
Gemeentesang: Lied 190:1,3; Psalm 9:1,7; Lied 241:2; Skrifb. 14-2; Psalm 150:1,2 (Cloete); Skrifb. 13-3
klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Matteus 14:22-33
Preekteks: Matteus 14:31
Preektema: Waarom twyfel jy, My kind? . . . . . vra Jesus.
Gemeentesang: Psalm 89:1,3; Psalm 42:1,3; Psalm 42:3 (Cloete); Psalm 116:1 en Psalm 116:1,4 (Cloete); Skrifb. 13-3
klank
09 Nov 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Romeine 12:1-8
Preekteks: Romeine 12:1
Preektema: Die kern van Christenwees: Gee jouself!!
Gemeentesang: Psalm 111:1,2,3,4 (Beurtsang); Psalm 119:4 Psalm 128:3 én Psalm 20:3,4,5; Skrifb 12-3:1,2; Skrifb 1-3:1,3; Skrifb 10-2;
Psalm 71:1 en Skrifb 2-4:1; Skrifb. 13-3
klank Liturg: dr. Johannes Bingle
Tema: “. . .’n helder stralebaan skiet deur die donker wolke”

KERSSANGDIENS
klank
02 Nov 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Lukas 18:1-8
Preekteks: Lukas 18:8; Hebreërs 11:4; Hebreërs 11:8-10
Preektema: Wat ‘n vraag! Luister en antwoord!
Gemeentesang: Psalm 100:1-4 (Beurtsang); Skrifb 14-3:3; Psalm 86:6 (1936) én Psalm 86:6 (2001); Skrifb 14-3:4; Skrifb 14-1:1; Skrifb. 13-3
klank Liturg: dr. Douw Breed
Skriflesing: Daniël 5
Teks: vers 22
Tema: Wie God getrou vereer, sal sy beskerming ook in die tyd van bedreiging ken.
Gemeentesang: Ps. 29:1, 3, 5 (Omd); Ps. 8:1, 2, 7; Ps. 99:1, 3, 5; Sb. 5-2: 7, 8;Skrifb. 13-3
klank
26 Okt 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: 2 Timoteus 3
Preekteks: 2 Timoteus 3:16,17
Preektema: Moenie alles glo nie, behalwe alles wat in die Bybel staan . . .
Gemeentesang: Psalm 138:1; Psalm 36:3 (Cloete); Skrifb. 1-2:1-3; Psalm 119:33; Psalm 89:6; Skrifb. 13-3
klank
19 Okt 2014 Liturg: Ds Bingle
Skriflesing 2 Kor. 3:1-11
Teks – 2 Kor. 3:3
Tema – God se geregistreerde pos vir sy wêreldwye poslys.
Gemeentesang: Ps. 149-2:1,2; Ps. 149:3; Ps. 16-1:1,3; Ps. 45-1:1,4,10,12,16; Skrifb. 13-3
klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Matteus 21:18-22
Preekteks: Matteus 21:21
Preektema: Om berge te kan beveel om te beweeg . . . . .
Gemeentesang: Psalm 46:1 (Cloete); Psalm 121:1 (Cloete); Psalm 121:2 (Cloete); Psalm 91:1 (Cloete) én Psalm 91:6 (Totius); Skrifb. 13-3
klank
12 Okt 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Prediker 3:1-17
Preekteks: Prediker 3:7b
Preektema: Stilte(tyd) is óók Godgegewe genade(tyd)!
Gemeentesang: Psalm 33:11; Psalm 33:7 (Cloete); Psalm 25:1,2 (Cloete); Skrifb 10-2; Psalm 150:1,2 (Cloete); Skrifb. 13-3
klank
05 Okt 2014 Liturg: Ds Bingle klank
28 Sep 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: 1 Samuel 24
Preekteks: 1 Sameul 24:17 en 18 asook Rom. 12:20
Preektema: Die groot andersom wat tot die groot skaamwees aanleiding gee . . . . .
Gemeentesang: Skrifb. 14-1:1,3; Psalm 134:1,2 (Cloete); Psalm 133:1,2; Psa;m 133:1,2 (Cloete); Lied 530:1; Skrifb. 13-3
klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Johannes 21:1-19
Preekteks: Johannes 21:15
Preektema: Het jý my lief, my kind . . . .vra die Here!
Gemeentesang: Skrifb. 2-4:1; Skrifb. 2-4:2; Skrifb. 9-4:1,2,3; Psalm 18:1; Skrifb. 13-3
klank
21 Sep 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek
klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
klank
14 Sep 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Matteus 5:43-48; Romeine 12:17-21
Preekteks: Romeine 12:19
Preektema: Hoe gemaak met mense wat jou seermaak?
Gemeentesang: Psalm 84:1,4 (Cloete); Skrifb. 1-3:1; Skrifb. 18-7:1,12; Psalm 128:1 (Cloete); Lied 334:1-4 (Beurtsang); Skrifb. 13-3
klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Matteus 25:31-46
Preekteks: Matteus 25:31a, 34a, 41a
Kategismus: Sondag 19 (vr en antw 52)
Preektema: Doen die klein dingetjies totdat die groot dag kom!
Gemeentesang: Skrifb. 2-4:1,3; Skrifb. 14-1:1; Skrifb. 14-1:3; Skrifb. 15-7:5; Skrifb. 13-3
klank
07 Sep 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek
klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
klank
31 Aug 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Josua 6
Preekteks: Jesaja 55:8,9
Preektema: God se “onmenslike” manier van doen . . . .
Gemeentesang: Psalm 84:1 (Cloete); Psalm 92:2; Psalm 111:5; Psalm 84:5 (Cloete); Skrifb. 13-3
klank Liturg: Heinrich Swemstra
Skriflesing: Hand. 20:36-21:16
Teksvers: Hand. 20:36, 21:5
Preek: Geestelike vriende omdat ons God aanbid!
Gemeentesang: Psalm 107:1,3; Skrifb. 15-1:1,2,3,4; Psalm 133:1,2; Skrifb. 14-3:1,4; Skrifb. 13-3
klank
24 Aug 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Johannes 15:1-8
Preekteks: Johannes 15:5 en Galasiërs 5:22
Preektema: Die vrug van Christus se gesindheid vir elke christen ..
Gemeentesang: Psalm 100:1,2,3 (Cloete); Lied 190:1; Skrifb 12-6:2,3,5 (melodie Ps 100); Skrifb 8-3; Lied 168:1,2,3; Lied 184 én Lied 334; Lied 525:3; Psalm 92:1,5 (Cloete); Skrifb. 13-3
klank Liturg: Ds Johannes Bingle
Skriflesing: Jes. 35
Preekteks: Jes. 35:4b
Preektema: Waar daar lewe is, is daar hoop….(?)
Gemeentesang: Ps. 33-1:11; SB 1-6:1,2,3; SB 3-3:1,2,3,4,5,6;
klank
17 Aug 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Psalm 84
Preekteks: Psalm 84:12 en Matteus 6:24
Preektema: Een Koning alleen, nie meer as een nie!
Gemeentesang: Psalm 84:1,2; Skrifb. 12-3:1,2; Psalm 84:5; Psalm 84:4 (Cloete); Psalm 19:4 (Cloete); Psalm 71:9 én Psalm 84:5 (Cloete); Skrifb. 13-3
klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Handelinge 1:1-11
Preekteks: Matteus 28:16-20
Kategismus: Sondag 18
Preektema: Jesus se hemelvaart – ‘n groot saak!
Gemeentesang: Psalm 68:15; Skrifb. 6-1:1,2,3 (melodie Ps 145); Psalm 47:1,2 (Cloete); Skrifb. 13-3
klank
10 Aug 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Genesis 3:1-13
Preekteks: Genesis 3:8 en 9
Preektema: Menswees en ek-wees én die lewende Here wat in die tuin wandel!
Gemeentesang: Lied 203:1; Lied 203:2; Lied 203:3; Skrifb. 8-3; Psalm 8:3,4 én Skrifb. 2-4:1,3; Skrifb. 13-3
klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: 1 Korintiërs 15:1-11
Preekteks: 1 Korintiërs 15:1-11
Kategismus: Sondag 17
Preektema: Die nut van Jesus se opstanding vir ‘n nietige mens!
Gemeentesang: Psalm 145:1,2,5,9 (Cloete); Skrifb. 5-4:1,2; Psalm 119:12,13; Skrifb. 13-3
klank
03 Aug 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Matteus 10:25-30; Romeine 8:31-39
Preekteks: Matteus 10:28
Preektema: Kom. Jy sal nie spyt wees nie my kind, sê die Here . . . . .
Gemeentesang: Lied 203:2; Skrifb. 8-3:1; Lied 334:1,4; Skrifb. 12-3:1,2; Skrifb 2-4:1; Psalm 146:4 (Cloete); Skrifb. 13-3
klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Efesiërs 1
Preekteks: Efesiërs 1:6-8 (klem op vs 7)
Kategismus: Sondag 15 (vr en antw 37)
Preektema: Bloedverlossing is volkome verlossing.
Gemeentesang: Psalm 33:1,2 (Cloete); Psalm 33:7 (Cloete);  Skrifb. 10-2; Skrifb. 1-1:3; Skrifb. 13-3
klank
27 Jul 2014 Liturg: Teol. Student Danie Malan
Skriflesing: Psalm 19 Preekteks: Psalm 19:15
Preektema: Deur sy heerlikheid te openbaar in die skepping en die wet, bring God sy knegte daartoe om Hom te verheerlik in gebed.
Gemeentesang: Psalm 118:1,7,14; Skrib. 27-4:4; Psalm 90:1,9; Psalm 119:38,39,40; Psalm 8:3,4,7; Skrifb 13-3
klank Liturg: Ds Anton Dednam
Skriflesing: Handelinge 17:16-34
Teksvers: Handelinge 17:24-28a
Kategismus: Sondag 10
Tema: God in Sy almag versorg en voorsien, ons moet op Hom vertrou.
Gemeentesang: Skrifb. 2-2:1,2; Psalm 42:1,5,7; Psalm 139:1,3,4
klank
20 Jul 2014 Liturg: Teol. Student Danie Malan
Skriflesing: Jeremia 2:1-13
Preekteks: Jeremia 2: 13
Preektema: Waaruit drink ons? Dorre gebarste reënbakke of die fontein van lewende water?
Gemeentesang: Ps. 92: 1-3; Skrifb. 27: 3-5; Ps. 51: 1-4; Ps. 119: 38-40; Ps. 9:1, 7; Skrifb. 13-3
klank Liturg: Teol. Student  Danie Malan
Skriflesing: Filippense 1:27-2:11
Preekteks: Fil. 2:5
Preektema: Christus gee aan sy kerk eenheid. Kan ons dit sien in ons gesindheid?
Gemeentesang: Ps. 24: 1-3; Ps. 42: 1-3, 5; Ps. 68:13, 15, 16; Skrifb. 13-3
klank
13 Jul 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek
klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
klank
06 Jul 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek
klank Liturg: Louhan Linde klank
29 Jun 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek
klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
klank
22 Jun 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Romeine 12:1-8
Preekteks: Romeine 12:4,5
Preektema: Ons is nie almal dieselfde nie maar ons is almal een in Christus!
Gemeentesang: Lied 184:1,3,4; Skrifb. 12-2:4,5; Skrifb. 2-2:3 én Skrifb. 1-3:2; Psalm 40:3; Psalm 40:4; Skrifb. 13-3
klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Jakobus 4:13-17 en Jak. 5:7-11
Preekteks: Jakobus 5:7
Kategismus: Sondag 10 (vr. en antw. 28)
Preektema: Geduld . . . . . die goeie gawe van God.
Gemeentesang:Psalm 71:2,3,6 (Cloete); Psalm 130:3; Psalm 37:2,3,5,23 (mel. Ps 100); Skrifb. 13-3
klank
15 Jun 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Romeine 12:1-8
Preekteks: Romeine 12:3
Preektema: Dink mooi en ontdek wie jy in Christus is . . . .
Gemeentesang: Psalm 116:1,4,9,10; Psalm 9:1,6,7 (Cloete 2de melodie); Skrifb. 18-6:1,4,5; Skrifb. 14-3:4; Skrifb. 14-3:3; Psalm 138:3; Skrifb. 13-3
klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: 2 Kronieke 32:24-33
Preekteks: 2 Kronieke 32:24
Kategismus: Sondag 10
Preektema: Die versorgende Vaderhand van God . . . .
Gemeentesang: Psalm 147:1,2 (2de melodie); Psalm 147:6,7 (2de melodie); Skrifb. 10-2; Psalm 146:1,3,4; Skrifb. 13-3
klank
08 Jun 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Romeine 12:1-8 (Donnovan); Efesiërs 6:1-4
Preekteks: Efesiërs 6:4
Preektema: Pappa/mamma: wees lief vir my. Die Here sê ek mag dit vra!
Gemeentesang: Lied184:1,3,4 (Beurtsang); Skrifb 12-3:1,2; Lied 241:2; Lied 334:1,3,4; Ps. 134:4; Skrifb 9-4:1,2,3; Skrifb. 13-3
klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Johannes 14
Preekteks: Johannes 14:15-17
Kategismus: Sondag 20
Preektema: Die Heilige Gees het met 'n DOEL 'n adres op aarde.
Gemeentesang: Psalm 92:1,2; Skrifb. 8-1:1,2; Psalm 71:1,2,13,14;Skrifb. 13-3
klank
01 Jun 2014 Liturg: Prof. Fika Jv Rensburg
Skriflesing: 1 Kronieke 16:1, 7-16
Kernverse: 1 Kron 16:12,15
Tema: Jou onthou in Bybelse perspektief by hierdie 15jr Fees- en Dank en Verbintenisdiens.
Gemeentesang: Ps 146:1,8 (Totius); Ps 119:6a+7b (Totius); Ps 23:3 (Totius); Ps 116 (Totius); Ps 111:1-4 (Cloete); (Skb 13-3)
klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Johannes 4:1-15
Preekteks: Johannes 4:13-15
Preektema: Dodelike dors wat net Jesus kan les . . . .
Gemeentesang: Psalm 36:2 (Cloete); Psalm 42:1; Psalm 107:4,10; Psalm 36:2; Skrifb. 13-3
klank
25 Mei 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Johannes 6:1-15
Preekteks: Johannes 6:9-11
Preektema: Die Here gee: oorgenoeg, meer as genoeg, eintlik te veel. Dank Hom van harte!
Gemeentesang: Psalm 146:1,4 (Cloete); Psalm 145:1,2,5 (Cloete); Skrifb. 10-1:3; Skrifb. 12-3:1,2; Psalm 100:2; Psalm 100:4; Psalm 146:5,6 (Cloete); Skrifb. 13-3
klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Genesis 1
Preekteks: Genesis 1:1
Kategismus: SONDAG 9
Preektema: My Vader in die hemel is die Skeppergod!
Gemeentesang: Psalm 100:1-3 (Cloete); Skrifb. 12-2:1; Lied 184:1,3; Skrifb. 11-2:1,2; Skrifb. 13-3
klank
18 Mei 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Psalm 139
Preekteks: Spreuke 4:23
Preektema: Pak die swaar bagasie uit en reis lig . . . (1)
Gemeentesang: Psalm 84:1,2,6, Lied 190:1, Lied 241:2, Psalm 73:11, Psalm 138:1 (Cloete), Skrifb. 13-3
klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Psalm 139
Preekteks: Spreuke 4:23
Preektema: Pak die swaar bagasie uit en reis lig . . . (2)
Gemeentesang: Lied 241:1,2; Psalm 84:4; Psalm 119:19; Psalm 138:1 (Cloete);Skrifb. 13-3
klank
11 Mei 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Jakobus 1:1-8
Preekteks: Spreuke 24:13 en 14
Preektema: Ware wysheid en die werklikheid . . . . .
Gemeentesang: Psalm 18:1,14; Psalm 118:4 (Cloete); Psalm 31:15,17; Psalm 19:4 (Cloete); Psalm 19:4 (Totius); Skrifb. 13-3
klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Johannes 10:1-21
Preekteks: Johannes 10:17,18
Preektema: Jesus ontvang volmag van die almagtige Vader!
Kategismus: Sondag 9
Gemeentesang: Psalm 33:1,3,11; Psalm 99:2,3; Psalm 71:10,12; Skrifb. 13-3
klank
04 Mei 2014 Liturg: Ds P van der Walt klank Liturg: Ds P van den Berg klank
27 Apr 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek klank Liturg: Dr. Pieter Heystek klank
20 Apr 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek klank Liturg: Dr. Pieter Heystek klank
17 Apr 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek klank
13 Apr 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek klank Liturg: Dr. Pieter Heystek klank
06 Apr 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek klank Liturg: Ds H Swemstra klank
30 Mrt 2014 Liturg: Ds Pieter van der Walt klank Liturg: Ds Petrus Venter klank
23 Mrt 2014 Liturg: Ds Pieter van der Walt klank Liturg: Ds Petrus Venter klank
16 Mrt 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: 2 Korintiërs 9:6-15
Preekteks: 2 Korintiërs 9:6 en 7 (klem op vers 7)
Preektema: Gee met 'n glimlag, sê die Gewer van alle goeie gawes!
Gemeentesang: Lied 334:1-4 (Beurtsang); Lied 8-3; Skrifb. 2-4:1,3; Psalm 100:2; Psalm 100:4 en Psalm 146:8; Psalm 116:1,7,9,10; Skrifb. 13-3
klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Genesis 6:5-22
Preekteks: Genesis 6:14a en 22
Kategismus: Sondag 7 (vr en antw. 21)
Preektema: Die Here se opdrag en Noag se geloof . . . . .
Gemeentesang: Psalm 99:1,2,3; Psalm 99:4,5; Psalm 33:2; Psalm 68:1,2,15; Skrifb. 13-3
..
09 Mrt 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: 2 Korintiërs 9
Preekteks: 2 Korintiërs 9:6
Preektema: Saai min en die oes is min . . . . .
Saai baie en die oes is baie!
Gemeentesang: Lied 334:1-4; Psalm 18:1; Lied 241:2,3; Psalm 116:2 (Cloete); Skrifb. 9-4:3; Psalm 116:1,7,9,10; Skrifb. 13-3
klank Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Johannes 1
Teks: Johannes 1:10-13 (klem op vers 11)
Kategismus: Sondag 5 en 6
Tema: Verlossing omdat die Verlosser lewe!
Gemeentesang: Skrifb. 18-1:1,2; Skrifb. 18-1:3,4; Skrifb. 1-1:2,3,4; Skrifb. 18-1:5,6; Skrifb. 13-3
.
02 Mrt 2014 Liturg: Dr Pieter Heystek
Skriflesing: Romeine 8:9-17
Preekteks: Romeine 8:15-17
Preektema: Die heerlikheid van Gees-mense: nie slawe nie maar kinders 'n erfgename!
Gemeentesang: Psalm 100:1,2,3 (Cloete); Lied 184:1,4; Skrifb. 1-2:1,2,3; Skrifb. 1-3:1; Skrifb. 8-1:1 n Skrifb. 11-2:1
klank Liturg: Ds L Linde
Skriflesing: Habakuk 3
Preekteks: Habakuk 3:2
Preektema: Waar is U, Here?
Gemeentesang: Psalm 19:1,2; Psalm 84:1,2; Skrifb. 18-7:1,11,12; Skrifb. 13-3
klank
23 Feb 2014 Liturg: Dr Pieter Heystek
Skriflesing: Markus 1:9-11; Romeine 8:9-17
Preekteks: Romeine 8:15-17 (klem op vers 15 en 16)
Preektema: Die vreugde om presies te weet wie ek regtig is.
Gemeentesang: Skrifb. 8-3:1; Skrifb. 13-3; Skrifb. 1-3:1,2; Skrifb. 4-6; Skrifb. 11-2:1; Skrifb. 13-3
klank Liturg: Dr Pieter Heystek
Skriflesing: Genesis 3
Preekteks: Genesis 3:8,9
Kategismus: Sondag 4
Preektema: Die lewende Here: die regverdige of die groot onregverdige?
Gemeentesang: Psalm 98:1,2; Psalm 98:3,4; Psalm 97:1,7; Psalm 99:1,3,5; Skrifb. 13-3
klank
16 Feb 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Preekteks: Johannes 3:1-8
Preektema: Die geboorte van n baba . . . . .'n wonder(like) werklikheid! Kategismus: Sondag 3. Vr en antw 8
Gemeentesang: Psalm 100:1-4; Psalm 19:1; Skrifb 1-1:6; Skrifb 8-1:1,2; Skrifb. 13-3
klank Liturg: Ds. Johannes Aucamp
Skriflesing: Matt 28: 11-20 (fokus v 19-20)
Oorsig Mat 28: 19-20
Sang: SB 17-2:1-4; SB 17-2:5-8; SB 12-3:1-2;SB 2-4:1-3
klank
09 Feb 2014 Liturg: Dr Pieter Heystek klank Liturg: Dr Pieter Heystek klank
02 Feb 2014 Liturg: Dr Pieter Heystek
Skriflesing: Matteus 7:21-23 en Lukas 15:11-32
Preekteks: Lukas 15:11-32 (klem op vers 11)
Preektema: Die troos om te weet ek behoort aan die Pa wat bly wag .
Gemeentesang: Psalm 1:1-4 (Beurtsang); Psalm 146:1,3,6; Psalm 119:63; Psalm 71:9,12,14; Skrifb. 13-3
klank Litrug Ds Gerhard Niemand
Skriflesing: Lukas 4:16-22 en Jes. 61:1-11
Tema: Jesus se missie vir my lewe!
Gemeentesang: Psalm 67:1,2,3 (mel. Ps. 33); Skrifb. 12-3:1,2;Psalm 32:1,4;Skrifb. 13-3
klank
26 Jan 2014 Liturg: Dr Pieter Heystek klank
19 Jan 2014 Liturg: Dr. Pieter Heystek
Skriflesing: Matteus 6:19-21; 25-34
Skriflesing met oog op die preek: Jakobus 4:13-17
Preekteks: Jakobus 4:13-17 (klem op vers 15)
Preektema: Afhanklikheid van God bewerk vertroue in die toekoms . .
Gemeentesang: Psalm 33:1,5,6; Lied 2 en Skrifb. 13-3; Lied 241:1,2; Psalm 145:10,11; Psalm 119:4 en Psalm 100:4; Psalm 33:1,5 (Cloete); Skrifb. 13-3
klank Liturg: Ds. Christo Swanepoel
Skriflesing: Matteus 13:44-50
Tema: Jesus leer jou om in die rykdom van Sy Koningryk te lewe.
Gemeentesang: Psalm 47:1,4; Psalm 43:3,4; Skrifb. 10-2; Psalm 36:2; Skrifb. 13-3
klank
12 Jan 2014 Liturg: Dr Pieter Heystek klank Gesamentlike Erediens met Pts Magalieskruin klank
05 Jan 2014 Liturg: Dr Pieter Heystek klank Gesamentlike Erediens met Pts Magalieskruin klank
tuisblad